$left
$middle

Hör tillväxtkommissionär Anna Heide

"Det är för få som har ett jobb i Malmö och det finns ett problem med matchningen mellan arbetstillfällen och de som behöver ett arbete". Anna Heide är medlem av Tillväxtkommissionen och affärsutvecklingschef på Trianon. Hon har lång erfarenhet av områdesutveckling och ser Tillväxtkommissionen som viktig för Malmös utveckling.

sv
sv