$left
$middle

Rickard Mosell: "Malmö är fantastisk livskvalitet"

Hör LU Holdings senior advisor Rickard Mosell, som också är en av tillväxtkommissionärerna, berätta om vad hans kunskaper inom entreprenörskap och start-up kan tillföra Tillväxtkommissionen.

sv
sv