$left
$middle

"Ingen hållbar ekonomi om inte alla är med"

Ester Barinaga är en av Tillväxtkommissionens kommissionärer och forskar om strategier, metoder och begrepp som kan bygga mer inkluderande städer.

Hej Ester, berätta mer om dig:

- Jag heter Ester och är Malmöbo sedan 2010. Jag forskar i Lund om strategier, metoder och begrepp som kan bygga mer inkluderande städer och har sedan 2019 en professur på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Mitt intresse för dessa frågor kom efter doktorandandsstudier vid Handelshögskolan i Stockholm 2002. Som post.dok. forskade jag om exkluderings- och inkluderingsprocesser i informationssamhället där jag gjorde en etnografiskt studie av Kista. Jätteintressant! Något frustrerande var dock att vi kände igen liknande processer från andra håll. Den insikten gjorde att jag ändrade min forskningsinriktning till att forska om hur man underifrån kan bygga mer inkluderande städer. Tar man ett underifrån-perspektiv på en social utmaning brukar man hamna i fältet sociala innovationer och gräsrotsinnovationer. Så inom det har jag forskat om mikrofinans, ungdomsinitiativ och kollektiva muralmålningar som verktyg för att bygga ett mer inkluderande samhälle.

2009 blev jag erbjuden en tjänst i Köpenhamn på Copenhagen Business School. Det är anledningen till att jag flyttade till Malmö med familjen. Vi ville inte till Köpenhamn, Malmö kändes mer tilltalande. Så jag har pendlat mellan Malmö och Köpenhamn i över 10 år. Idag har jag min tjänst där kvar till 35 procent för att leda ett forskningsprojekt om lokala valutor som ett verktyg för att bygga en mer inkluderande ekonomi i Kenyas slumområden. Jag har forskat om lokala valutor även i Spanien.

Varför har du valt att vara en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen?

- Jag blev tillfrågad och tänkte det var en bra möjlighet att kunna bidra till att sätta riktning till hur Malmö kan bli en ännu mer inkluderande stad. Det finns ingen hållbar ekonomi om inte alla är med. Den ekonomiska exkluderingen tär på hållbarheten. För mig står hållbarhetsbegreppet på tre ben: det sociala, ekonomiska och ekologiska.

Hur ser du på hur Malmö kan fortsätta öka sin tillväxt hållbart och inkluderande?

- Det finns ingen inkludering om inte alla är med. För att kunna få med alla behöver vi kanske ekonomiska verktyg som vi inte alltid prioriterar. Vi vill ofta kopplas till en global nivå men vi behöver förstärka den lokala ekonomin för att alla ska med.

Till sist: vad är det bästa med Malmö?

- Det är storleken, människorna, Möllan. Det är hur enkelt det är att träffas även om man kommer från olika klasstillhörighet, etnisk tillhörighet och åldrar. Det finns så många arenor där man ses över dessa gränser i stan: Möllan, stadsbiblioteket, Folkets Park och stranden för att nämna några av dem.

sv
sv