$left
$middle

Foto: Andreas Larsson

Malmöborna älskar sina kläder

Det mest hållbara plagget är det du använder och tar hand om. För att inspirera till en mer hållbar textilkonsumtion vill vi lyfta Malmöbornas berättelser om plaggen de aldrig skulle kasta i soporna.

Textilindustrin är en av världens mest förorenande branscher, med stor påverkan på både människa och miljö. Vi köper 14 kilo textilier per år och slänger 7,5 kilo per år i soporna. Om textilier istället används, cirkuleras, återbrukas och lagas mer kan vi minska vår klimatpåverkan och vårt avfall.

Med syftet att inspirera till en hållbar användning och konsumtion av kläder uppmuntrades Malmöbor att skicka in bilder och berättelser på favoritplaggen de aldrig skulle slänga under parollen Älska dina kläder.

Plaggen Malmöborna aldrig skulle slänga

Totalt presenteras nio inspirerande berättelser om plaggen Malmöborna älskar, bland annat klänningar för alla tillfällen, en jacka med nästan 60 år på nacken och en mjuk dress som skänkt tröst under märkliga tider. Många av plaggen är inköpta second hand, medan andra är ärvda och till och med re-designade.

Malmö stads hantering av textilier

Malmö stad undersöker just nu hur organisationens egna textilflöden kan bli mer cirkulära. Arbetet ska mynna ut i en nulägesanalys som görs inom projektet SINA (Sluta med inefffektiv användning). Även i stadens miljöprogram finns mål om att nå nettonollutsläpp från den egna organisationen samt att Malmö stad ska ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

- Undersökningar visar att nära hälften av Malmö stads medarbetare använder arbetskläder, så det finns en stor potential i hur vi kan hantera dessa resurser bättre. Exempelvis genom bättre avyttring av plaggen, berättar Emma Börjesson från miljöförvaltningen.

Kampanjen Älska dina kläder genomförs inom projektet Siptex som finansieras av Vinnova. Siptexanläggningen invigdes i november år 2020 i Malmö och drivs av Sysav med stöd från projektpartnern IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs mer om Siptex.

sv
sv