Funktionsstödsnämnden och Föreningen idrott för handikappade (FIFH) har inlett ett tvåårigt idéburet offentligt partnerskap

Samverkansavtal mellan Föreningen Idrott för handikappade (FIFH) och Malmö stad undertecknat

Igår undertecknades samverkansavtal mellan Föreningen Idrott för handikappade (FIFH) och Malmö stad. Signeringen skedde under ceremoniella former i Rådhuset.

Under ceremonin deltog Roko Kursar, kommunalråd och ordförande i funktionsstödsnämnden och Paul Hansson, ordförande Föreningen Idrott för handikappade (FIFH) i Malmö.

På funktionsstödsnämndens sammanträde i augusti beslutades att inleda ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Föreningen Idrott för handikappade (FIFH). I avtalet ingår att säkra finansieringen för rullstolsakademin och ytterligare fyra insatser; utbildning till förskrivare av hjälpmedel, brukarperspektivutbildning, grupp/individträning för brukare samt stöd i utprovning av hjälpmedel. Funktionsstödsnämnden bidrar med 1 125 400 kronor för perioden 2022-01-01 till 2023-12-31.

Partnerskapet är en del av Malmö stads utvecklingsarbete för att bidra till Malmöbornas självständighet och delaktighet. Avtalet går även i linje med Funktionsstödsförvaltningens hälsofrämjande arbete som syftar till att skapa förutsättningar för jämlik hälsa för personer med funktionsvariationer.

- FIFH är en historiskt viktig samhällsaktör i Malmö och deras verksamheter stärker många Malmöbors möjligheter i samhället. Jag är stolt att staden tillsammans med FIFH Malmö både kan säkra och vidareutveckla verksamheten och därigenom också stärka Malmöbors självständighet. Partnerskapet är ännu ett led i vårt arbete för att Malmö verkligen ska bli möjligheternas stad för alla Malmöbor, säger Roko Kursar (L), funktionsstödsnämndens ordförande.

- Vi är oerhört tacksamma att ingå detta partnerskap med Malmö Stad som bidrar till att stärka samarbetet mellan Funktionsstödsnämnden och FIFH Malmö. Det ger oss en ekonomiskt långsiktig stabilitet i vårt arbete att hjälpa Malmöbor med utmaningar till en ökad autonomi, samt visar på en uppskattning av den unika kompetens som FIFH besitter inom detta område, säger Paul Hansson, ordförande FIFH Malmö.

- Med ett idéburet offentligt partnerskap ser vi till att stärka och ge långsiktigt stöd åt FIFH. Det är till nytta för Malmöborna och kan på sikt leda till ökad självständighet och bättre livskvalitet, säger Bengt Persson (S), funktionsstödsnämndens 1:e vice ordförande.

Signerat och klart. Roko Kursar (L), funktionsstödsnämndens ordförande och Paul Hansson, ordförande FIFH Malmö undertecknar ett tvåårigt idéburet offentligt partnerskap

Signerat och klart. Roko Kursar (L), funktionsstödsnämndens ordförande och Paul Hansson, ordförande FIFH Malmö undertecknar ett tvåårigt idéburet offentligt partnerskap