$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 48

Vaccinering av påfyllnadsdosen inom äldreomsorgen och LSS-verksamheter är igång, och de flesta kultur- och fritidsverksamheter omfattas inte av den nya rekommendationen av vaccinationsbevis. Däremot kan vissa kulturarrangemang med fler än 100 deltagare behöva vaccinationsbevis. Det är något av det som lyfts i Aktuellt om coronasituationen vecka 48.

Smittan tar fart – detta gäller från den 1 december

Smittspridningen har tagit fart i Europa. Även om vi inte ser samma utveckling i Sverige har antalet smittade i landet ökat, och i Skåne pekar smittkurvan uppåt. Med anledning av det har Folkhälsomyndigheten vidtagit åtgärder för att förhindra en kraftig smittspridning i landet.

Från och med den 1 december börjar vaccinationsbevis gälla för kultur- och idrottsevenemang, demonstrationer, teater, bio, mässor och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare, från 18 år och uppåt. För de verksamheter som har arrangemang inomhus, och som inte vill införa vaccinationsbevis, kommer följande särskilda regler att gälla så att människor ändå kan hålla avstånd när vaccinerade och ovaccinerade möts:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

På Folkhälsomyndigheten finns mer information om vaccinationsbevis:
Förslag på åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccinationsbevis kan behövas på vissa arrangemang

I nuläget omfattas inte bibliotek, museer, badhus, gym och andra offentliga lokaler av de nya begränsningarna i Malmö stads offentliga verksamheter.

Däremot räknas författarsamtal, vernissage eller ett arrangemang med över 100 deltagare som en allmän sammankomst, även om det sker på ett bibliotek eller ett museum. Det innebär att delar av kultförvaltningens programverksamhet påverkas. I så fall, framgår det i informationen/inbjudan i anslutning till ett arrangemang om ett vaccinationsbevis behövs eller inte.

Nya virusvarianten omikron

Den nya virusvarianten omikron har konstaterats i Sverige och med anledning av det har Folkhälsomyndigheten utvidgat sina rekommendationer för resenärer som reser in till Sverige utanför Norden. På Folkhälsomyndigheten kan du hålla dig informerad om det nya viruset. De följer händelseutvecklingen noga: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/ny-virusvariant-av-sars-cov-2-aven-i-sverige/
och
Utvidgad testning för inresande till Sverige från länder utanför Norden — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Stanna hemma och testa dig vid symtom

Från och med den 22 november har Folkhälsomyndigheten gått ut med nya rekommendationer vid symtom och testning. Alla (från 6 år och uppåt) som känner symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma från skolan, förskolan, arbetet och andra aktiviteter och testa sig med ett PCR-test. Detta gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte. Om man har bekräftad covid-19 ska alla som bor i samma hushåll stanna hemma i 7 dagar från den dag den sjuka personen provtog sig. Alla i hushållet rekommenderas också att testa sig.

På Region Skåne finns mer information om hur du beställer ett PCR-test:
Om covid-19 – coronavirus - 1177 Vårdguiden

På krisinformation.se finns information om de nya rekommendationerna: Om du eller någon i din närhet blir sjuk - Krisinformation.se

Vaccinering på grundskolor

Sedan mitten av oktober har Region Skåne varit igång med vaccineringen av barn i åldern 12–15 år på Malmös grundskolor. Enligt regionen har 42% av eleverna, fram till och med vecka 44, fått den första sprutan mot covid-19. Nu är man igång med att erbjuda elever dos två.

För att minska smittspridningen på grundskolorna kvarstår grundläggande smittförebyggande åtgärder. Det kan t ex handla om att undvika trängsel i skolrestauranger och uppmana barnen till att tvätta händerna.

Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 i äldreomsorgen

Av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är just nu ett fåtal smittade med covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna över 18 år att ta en påfyllnadsdos av vaccin (dvs. dos 3) mot covid-19, i turordning. Det är Region Skåne som ansvarar för vaccineringen i Skåne. Malmö stad hjälper till med delar av vaccineringen för personer som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Det innebär att påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 har erbjudits till alla personer som bor på ett särskilt boende och personal som arbetar på särskilda boenden. Även personer som har beviljade omvårdnadsinsatser av hemtjänst, hemsjukvård med insatser ifrån sjuksköterska, växelvård och korttid erbjuds nu en påfyllnadsdos av Region Skåne i samarbete med Malmö stad.

Medarbetare som är sjuka, även de med mycket lindriga symptom, uppmanas att stanna hemma. Den senaste informationen kring vaccineringen och vaccinen finns på Region Skånes sida om vaccinering som du når här.

Detta gäller för vårdboende och dagverksamheter
Vårdboenden och dagverksamheter är öppna för besök av anhöriga. Om du ska hälsa på någon på våra vårdboenden eller besöka våra mötesplatser och restauranger ber vi dig att fortsätta följa rekommendationerna om att hålla avstånd, hålla god handhygien och vara symtomfri vid besök.

Detta gäller för mötesplatser för seniorer
Mötesplatserna för seniorer är öppna för besökare. Eftersom vi vill undvika trängsel på mötesplatserna, kan antalet besökare till olika aktiviteter bli något färre än vad det var före pandemin. Föranmälan kommer därför gälla på vissa aktiviteter och mötesplatser. Kontakta den mötesplats du vill besöka i fall du känner dig osäker på vad som gäller just där. Här hittar du mer information: Mötesplatser för seniorer - Malmö stad (malmo.se)

Planerad och pågående vaccination på LSS-boenden

Även inom LSS-boenden pågår arbetet med påfyllnadsdos mot covid-19. De första som vaccinerats är personer som är 65 år och äldre.

Mötesplatser för vuxna med psykisk ohälsa
För dig som besöker mötesplatserna är det fortsatt viktigt att följa rekommendationerna, som att tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och följa de instruktioner du får av aktivitetsledarna. Mer information på LSS och socialpsykiatri - Malmö stad (malmo.se)

Öppet hus på Malmö stads gymnasieskolor

Ett fåtal av Malmö stads gymnasieskolor har öppet hus i december. Dessa sker på plats i skolans lokaler men på ett sätt som lever upp till de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten satt upp. Utöver detta gör skolorna insatser för att motverka trängsel genom att uppmana besökare att vara noga med sin handhygien och att stanna hemma vid symtom.

Sjukfrånvaron i Malmö stads verksamheter

Sjukfrånvaron har under 2021 börjat återgå till de sjukfrånvaronivåer som var innan pandemin. Under 2020 var sjukfrånvaron ca 1,5 procentenheter högre än 2019.

Sjukfrånvaron har under 2021 börjat återgå till de sjukfrånvaronivåer som var innan pandemin. Under 2020 var sjukfrånvaron ca 1,5 procentenheter högre än 2019.Hur sjukfrånvaron utvecklingen har sett ut under pandemin har dock skilt sig åt mellan förvaltningarna. Enligt rekommendationerna har det varit viktigt att de medarbetare som har haft möjlighet att arbeta hemifrån gjort så, men i flertalet förvaltningar har denna möjlighet inte funnits. Den högre sjukfrånvaron i dessa verksamheter bedöms vara en naturlig konsekvens av att medarbetare varit tvungna att stanna hemma från arbete vid lindriga symtom för att förhindra smittspridning samt andra tillfälliga regler inom socialförsäkringsområdet. Flera av dessa förvaltningar har sedan tidigare haft en hög sjukfrånvaro.

Läs mer om de nationella allmänna råden:
1177 Vårdguiden

sv
sv