$left
$middle

Idag signerade 23 svenska städer och myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Formas och Trafikverket på Klimatkontrakt 2030 och en avsiktsförklaring för satsningen Klimatneutrala städer 2030. Foto: Viable Cities

Malmö stad har signerat nya åtaganden för Klimatkontrakt 2030

Idag den 8 december skrev Malmö stad på nya åtaganden för Klimatkontrakt 2030. Signeringen skedde i samband med European Viable Cities Day i Stockholm som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities. Representanter från Europa, från svenska myndigheter och från satsningen Klimatneutrala städer 2030 var på plats.

- I Malmö har vi höga miljö- och klimatambitioner, samt en lång erfarenhet av att jobba med frågorna tillsammans med näringslivet, civilsamhället och Malmöborna. Klimatkontrakt 2030 bidrar till att påskynda klimatomställningen genom att också koppla på den nationella nivån till detta arbete, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Under eventet signerade 23 svenska städer och myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling och Trafikverket Klimatkontrakt 2030 och en avsiktsförklaring för satsningen Klimatneutrala städer 2030.

– Eftersom Malmös ambition är att vara världsledande i klimatomställningsarbetet så är samarbetet med Viable Cities avgörande för vårt progressiva miljöarbete och för att vi ska kunna nå våra ambitiösa miljömål, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnads-, klimat- och miljöfrågor som deltog under eventet i Stockholm.

Inom Klimatkontrakt 2030 åtar sig svenska myndigheter och Viable Cities att underlätta kommunernas klimatomställning genom att bland annat se över lagar och regler och stötta kommuner som ansöker om finansiellt stöd för klimatåtgärder. Malmö stad åtar sig i Klimatkontrakt 2030 att vara en föregångare i klimatarbetet och ska under 2022 bland annat arbeta med att nå Malmös klimat- och hållbarhetmål. Vi ska också, tillsammans med Viable Cities, samarbeta med olika myndigheter för att utveckla nya sätt att arbeta på för att driva innovation framåt mot målet att bli klimatneutrala städer 2030. Vi ska testa olika former av hållbar omställning utifrån de utmaningar Malmö står inför, till exempel inom uppvärmning, mobilitet och hållbar konsumtion.

Klimatkontrakt 2030 är en del av satsningen Klimatneutrala städer 2030 som drivs av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. 23 svenska städer deltar i satsningen som ska bidra till att öka takten i klimatomställningen genom att många arbetar tillsammans och lär av varandra, och testar nya vägar.

Lär dig mer om Klimatkontrakt 2030 och Malmö stads åtaganden

sv
sv