$left
$middle

Foto: Apelöga

Första omgången av Klimatkontrakt Malmö är signerade

Flera centrala aktörer inom Malmös näringsliv har tillsammans med Malmö stad tagit nästa steg för att möta de globala utmaningarna på lokal nivå.

17 aktörer inom bygg, transport, energi, avfall, idrott och vatten har tillsammans med Malmö stad signerat den första omgången Klimatkontrakt Malmö.

Kontrakten är tänkta att fungera som ett verktyg för för Malmö stad, näringslivet, akademin och Malmöbor att samarbeta och ta vara på idéer, initiativ och insatser när det kommer till att nå målet om ett hållbart Malmö 2030.

"Världens städer har en nyckelroll när det kommer till att begränsa den globala uppvärmningen. I Malmö vet vi att vi behöver jobba tillsammans för att ligga i framkant i klimatomställningen. Därför är jag glad för det stora intresset", säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, som också var på plats under signeringen.

Simon Chrisander (L), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och miljö, kunde inte närvara under signeringen men säger "att staden jobbar tillsammans med näringslivet i miljö- och klimatarbetet är helt avgörande för att vi tillsammans ska kunna nå våra ambitiösa mål".

Här kan du läsa mer om vilka aktörer som signerade den första omgången av Klimatkontrakt Malmö.


En grupp människor står i en trappa och blir fotograferade nerifån.

15 av de 17 som signerat Klimatkontrakt Malmö samlades på Studio i Malmö för en officiell signeringsceremoni.

sv
sv