$left
$middle

Elev som skriver i ett block

Malmö stads grund- och gymnasieskolor kommer att öppna som vanligt

I nästa vecka är det skolstart för Malmös kommunala grundskole- och gymnasieelever. Malmö stad följer alltid nationella beslut och rekommendationer och i nuläget gör inte Folkhälsomyndigheten bedömningen att det är aktuellt att gå över till fjärr- eller distansundervisning. Eleverna är därmed välkomna till skolan som vanligt.

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar dock i samhället och därför är det extra viktigt att stanna hemma vid symtom och testa sig. Precis som tidigare görs en rad insatser för att minska risken för smittspridning på skolorna. Det handlar bland annat om goda städrutiner och att det finns bra möjligheter till handtvätt för att hålla god handhygien. Därutöver arbetar skolorna fortsatt för att större samlingar av personer undviks. Grundskolan kommer, precis som före jullovet, att fortsätta undvika att blanda elever som inte vanligtvis träffas.

Kontinuerlig dialog sker med Smittskydd Skåne och enstaka klasser eller årskurser kan vid behov gå över till fjärr- eller distansundervisning några dagar om det behövs för att bryta smittkedjan.

Eleverna i gymnasiet börjar på måndag (10/1) och eleverna i grundskolan på tisdag (11/1).

Även på komvux och sfi sker, enligt gällande rekommendationer, undervisningen på plats i skolan. Insatser görs för att se till att det är möjligt för elever, personal och andra vuxna som vistas i lokalerna att hålla avstånd till varandra.

sv
sv