Serene Rosberg ny direktör på förskoleförvaltningen

Kommunstyrelsen har12 januari beslutat att anställa Serene Rosberg som ny direktör på förskoleförvaltningen.

Serene Rosberg arbetar sedan 2018 som verksamhetschef för grundskola och grundsärskola i Lunds kommun.

Serene Rosberg har grundskollärarexamen och rektorsexamen. Hon har tidigare arbetat som biträdande förvaltningschef/utbildningschef för grundskola och grundsärskola i Trelleborgs kommun. Serene har även arbetat som utbildningschef på förskoleförvaltningen i Malmö stad.

Serene Rosberg tillträder den 25 april 2022, med ett förordnande på fyra år.

Rekryteringen har genomförts med stöd av ett externt rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett rekryteringen i samråd med förskolenämndens presidium.

Jan-Ola Olsson fortsätter som tf förskoledirektör fram tills dess att Serene Rosberg tillträder.