$left
$middle

Serene Rosberg ny direktör på förskoleförvaltningen

Kommunstyrelsen har12 januari beslutat att anställa Serene Rosberg som ny direktör på förskoleförvaltningen.

Serene Rosberg arbetar sedan 2018 som verksamhetschef för grundskola och grundsärskola i Lunds kommun.

Serene Rosberg har grundskollärarexamen och rektorsexamen. Hon har tidigare arbetat som biträdande förvaltningschef/utbildningschef för grundskola och grundsärskola i Trelleborgs kommun. Serene har även arbetat som utbildningschef på förskoleförvaltningen i Malmö stad.

Serene Rosberg tillträder den 25 april 2022, med ett förordnande på fyra år.

Rekryteringen har genomförts med stöd av ett externt rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett rekryteringen i samråd med förskolenämndens presidium.

Jan-Ola Olsson fortsätter som tf förskoledirektör fram tills dess att Serene Rosberg tillträder.

sv
sv