$left
$middle

Teaterlekplatsen återöppnar

En del av den populära Teaterlekplatsen i Pildammsparken har varit avstängd sedan den omfattande branden i somras. Renoveringen av lekplatsen är nu klar och till helgen – 15-16 januari – öppnas hela lekplatsen åter upp för lek.

sv
sv