$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 3

Malmö liksom stora delar av världen är fortsatt drabbat av covid-19. Malmö stads skolor har nu uppmätt en högre frånvaro bland elever och personal.
"Öppet hus" inför gymnasievalet kan dock genomföras med lämpliga försiktighetsåtgärder. Tyvärr har några av de som får insatser i hälsa- vård och omsorgsförvaltningen blivit smittade.

Alla måste hjälpa till

Vi befinner oss mitt i en pandemi och i ett läge där smittspridningen fortsätter att öka kraftigt i samhället. Folkhälsomyndighetens scenarier tyder på att smittspridningen kommer att fortsätta uppåt och nå sin topp i slutet av januari. Orsaken är omikron som nu helt dominerar i Sverige. Även Region Skåne ser en negativ utveckling och uppmanar alla att göra vad man kan för att bromsa smittspridningen och belastningen på sjukvården.

Sedan tidigare finns rekommendationer såsom att hålla avstånd till andra i offentliga miljöer (särskilt inomhus), arbeta hemifrån när arbetet tillåter och undvika trängsel i kollektivtrafiken, men även minska kontakterna inomhus så mycket som möjligt. För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor som äger rum inomhus där vaccinationsintyg används gäller ett deltagartak på 500 deltagare. Utöver detta, har
Folkhälsomyndigheten vidtagit flera åtgärder och rekommendationer som du kan ta del av här:
Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Så ser frånvaron ut i stadens skolor

Sedan skolstarten förra veckan har det på stadens grund- och gymnasieskolor generellt sett varit högre frånvaro än vad som är normalt för årstiden. Det ser dock olika ut på olika skolor. Situationen är under kontroll på samtliga skolor men på några är det ansträngt. Både på gymnasiet och på grundskolan har några klasser fått gå över till att få undervisning på distans. Även inom vuxenutbildningen har man inom vissa delar gått över till distansundervisning.

När det gäller förskolan är det ett ansträngt läge med en hög sjukfrånvaro bland personalen. Frånvaron för förskolebarnen ligger i nuläget på ungefär på samma nivå som under hösten. Två förskolor har flyttat sin verksamhet till en annan förskola pga. hög personalfrånvaro.

Öppet hus på Malmö stads gymnasieskolor

Gymnasievalet närmar sig för eleverna som går i årskurs 9. En viktig ingrediens för att kunna göra ett välgrundat val är att kunna gå på öppet hus på gymnasieskolorna. Bedömningen just nu är att vägledning inför gymnasievalet, så som öppet hus, kan genomföras med lämpliga åtgärder som minskar risken för smittspridning. Skolorna gör insatser så att samlingar av personer ska undvikas. Det kan till exempel vara åtgärder som förlängda öppettider, platsbokning för olika ankomsttider och särskilt angivna in- och utgångar vid gymnasieskolorna. Såklart finns goda möjligheter till handtvätt och besökarna uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis att hålla avstånd till varandra.
Läs mer på malmo.se:
malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/Gymnasie--och-vuxenutbildning.html

Flera smittade i våra verksamheter – detta gäller vid besök av mötesplatser och boenden

Tyvärr har smittan återigen tagit sig in bland våra sköraste. Av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är just nu ett sjuttiotal smittade med covid-19. Förvaltningens operativa ledningsgrupp för covid-19 har höjd beredskap och följer smittläget extra noga för att vid behov snabbt kunna anpassa insatser och skyddsåtgärder.

Inom hemtjänst, särskilda boenden, korttidsboenden samt verksamheter inom LSS och socialpsykiatri använder personalen munskydd och visir i nära kontakt med de Malmöbor som får insatser. Det görs på rekommendation av Smittskydd Skåne för att minska smittspridningen.

Ska du besöka våra verksamheter gäller följande:

För särskilda boenden, korttidsboende och dagverksamheter inom hälsa, vård och omsorg
Om du som anhörig ska hälsa på någon på våra boenden ber vi dig att fortsätta följa rekommendationerna om att hålla avstånd, hålla god handhygien och vara symtomfri vid besök. På särskilda boenden får max två besökare komma in samtidigt. På korttidsboende får max en person komma in åt gången. Kontakta gärna boendet före ditt besök om du känner dig osäker på vad som gäller.

För mötesplatser för seniorer
För att undvika trängsel på mötesplatserna, kan antalet besökare till olika aktiviteter bli något färre än vad det var före pandemin. Föranmälan kommer därför att gälla på vissa aktiviteter och mötesplatser. Kontakta den mötesplats du vill besöka i fall du känner dig osäker på vad som gäller just där. Här hittar du mer information:
Mötesplatser för seniorer - Malmö stad (malmo.se)

Mötesplatser för vuxna med psykisk ohälsa
För dig som besöker mötesplatserna är det fortsatt viktigt att följa rekommendationerna, som att tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och följa de instruktioner du får av aktivitetsledarna.
Mer information på LSS och socialpsykiatri - Malmö stad (malmo.se)

Det här gäller på serveringsställen i Malmö

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till serveringsställen om att undvika trängsel och möjliggöra för besökare att hålla avstånd kvarstår. Det innebär bland annat att:

  • Sällskap på serveringsställen ska hålla avstånd om minst en meter i sidled, framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Det är endast tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus.
  • Serveringsställen måste stänga senast klockan 23.00.
  • Maximerat antal personer per sällskap är åtta personer.

Med anledning av detta, utreder miljöförvaltningen de tips och klagomål som kommer in från allmänheten och andra myndigheter. De kommer också göra verifierande kontroller för att säkerställa att verksamheterna följer de regler som finns. På malmo.se finns mer information:
Servering av livsmedel med anledning av coronaviruset och covid-19 - Malmö stad (malmo.se)

Offentliga toaletter öppnar igen

Offentliga toaletter i Malmö öppnar åter upp för allmänheten med dygnet-runt-öppet fram till och med den 31 mars. Det gäller toaletterna vid Nobeltorget, Värnhemstorget, Slottsparken (vid biblioteket), Station Triangeln norra och södra samt toaletten på Södervärn.
Offentliga toaletter - Malmö stad (malmo.se)

Skridskoutlåningen i Folkets park stänger under en kortare period

Med anledning av pandemin stänger skridskoutlåningen i Malmö Folkets park mellan den 18/1–30/1. Däremot är skridskobanorna öppna som vanligt. malmofolketspark.se/isbanorna/

Bara de som har symtom ska provta sig för covid-19

Från och med den 17 januari kom Region Skåne med nya råd om provtagning, vilket innebär att enbart personer med symtom inom samma hushåll och nära kontaketer ska provta sig. Symtomfria personer ska inte testa sig, men utvecklar man symtom ska man snarast boka tid för provtagning. Mer information finns på Region Skåne:
Bara de som har symtom ska provta sig för covid-19 - Region Skåne (skane.se)

Utöver detta, har Region Skåne invigt sin vaccinationsbuss för en mer flexibel och mobil mottagning som enkelt kan placera sig i de områden där det rör sig många människor. Alla måste hjälpa till - Region Skåne (skane.se)


Läs mer om de nationella allmänna råden:
1177 Vårdguiden

sv
sv