$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 4

Smittspridningen fortsätter att öka i samhället och det drabbar förstås många av våra verksamheter. För de allra sköraste inom äldreomsorgen fortsätter antalet smittade att öka och särskilda regler gäller för de som vill besöka anhöriga. På skolorna i Malmö är frånvaron fortsatt högre än normalt och man jobbar hårt för att se till att eleverna ska få den undervisning de har rätt till. På biblioteken i Malmö har öppettiderna begränsats så att personal ska få tid till att ställa iordning böcker efter stängning.

Begränsade öppettider på biblioteken

Biblioteken i Malmö har vidtagit flera åtgärder för att minska besökstoppar, trängsel och smittspridning. Fram till och med den 18 februari har samtliga områdesbibliotek begränsat öppettiderna, förutom Rosengårdsbiblioteket. På stadsbiblioteket gäller de begränsade öppettiderna till och med den 11 februari. Det beror på att personalen ska få tid till att ställa iordning böcker, både före och efter stängning. På så sätt minskar risken att personalen tillför eller utsätts för trängsel på biblioteken.

Utöver detta, har flera bibliotek infört ett maxantal på hur många besökare som får vara i lokalerna samtidigt. Även förseningsavgifter på medier är tillfälligt pausade till och med den 11 februari.
Detta och mycket mer kan du läsa om här:
Nya begränsningar på Stadsbiblioteket 14 januari–11 februari - Malmö stad (malmo.se)
och här:
Coronaviruset: info och åtgärder - Malmö stad (malmo.se)

Frånvaron i skolan fortsatt högre än normalt

På Malmö stads grund- och gymnasieskolor är det ännu för tidigt att säga om de förändrade rekommendationerna har haft någon effekt på frånvaron bland elever och personal. Den senaste statistiken visar fortsatt på högre frånvaro än normalt för årstiden. Det ser olika ut på olika skolor, men på vissa är situationen ansträngd. Samtliga skolor jobbar hårt för att se till att eleverna ska få den undervisning de har rätt till. På grund av smittspridningen kan undervisningen förändras med kort varsel eller se lite annorlunda ut. Vi hoppas att elever och vårdnadshavare har förståelse för detta.

Det är fortsatt en ansträngd situation på många av Malmös förskolor med en hög frånvaro bland medarbetarna. Planeringen görs dagligen för respektive förskola utefter förutsättningarna. Förändringar kan ske snabbt och åtgärderna varierar beroende på antal barn och bemanning.

Öppna förskolan pausar tillfälligt

Sju öppna förskolor pausar för tillfället sin verksamhet mellan 24 januari - 4 februari. Orsaken är att pedagogerna just nu behövs i den vanliga förskolan där många i personalen är frånvarande. Det är såklart tråkigt att behöva stänga öppna förskolan och vi hoppas att vi kan ses igen så snart det är möjligt. Öppna förskolan Rådmansvången och Nydala har öppet men med begränsat besökarantal, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förskola och öppen förskola - Malmö stad (malmo.se)

Flera smittade i våra verksamheter – detta gäller vid besök av mötesplatser och boenden

Av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är just nu ett hundratjugotal smittade med covid-19. Sjukfrånvaron inom förvaltningen skiljer sig lite åt mellan olika verksamheter, men generellt sett ligger sjukfrånvaron på en normal nivå för årstiden.

Personalen använder munskydd och visir i ansiktsnära vård- och omsorgsituationer inom hemtjänst, särskilda boenden, korttidsboenden samt i verksamheter inom LSS och socialpsykiatri. Detta görs på rekommendation av Smittskydd Skåne för att minska smittspridningen.

Ska du besöka våra verksamheter gäller följande:
För särskilda boenden, korttidsboende inom hälsa, vård och omsorg
Om du som anhörig ska hälsa på någon på våra boenden ber vi dig att fortsätta följa rekommendationerna om att hålla avstånd, hålla god handhygien och stanna hemma vid symtom. Boende på särskilda boenden får enbart ta emot två besökare åt gången. Besöket ska ske inne på de boendes rum eller lägenhet och munskydd ska användas under hela besöket. Detta gäller även på korttidsboenden men där får boende enbart ta emot en besökare åt gången. Kontakta gärna boendet före ditt besök om du känner dig osäker på vad som gäller.

Mötesplats på fritiden för Malmöbor med LSS-insatser
Cafékvällar på Garaget har öppet på torsdagar och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Här finns mer information om program och anmälan: https://malmo.se/FritidLSS.

Funktionsstödsnämndens sammanträden är tillfälligt pausade för allmänheten

Funktionsstödsnämndens sammanträden är vanligtvis öppna för allmänheten. För tillfället är nämndens sammanträden pausade för allmänheten i syfte att minska eventuell smittspridning. Funktionsstödsnämnden ansvarar för alla insatser enligt LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt socialpsykiatrin till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar/sjukdomar.
Håll dig uppdaterad på: https://malmo.se/fsn

Bibehållen habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS

Funktionsstödsnämndens ordförande har beslutat att Malmöbor som deltar i daglig verksamhet enligt LSS får bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från daglig verksamhet, från och med 11 januari och framåt. Beslutet syftar till att, dels minska risken för smittspridning, och dels att privatekonomin inte ska påverkas om deltagarna stannar hemma vid symptom.

Utöver detta, har Folkhälsomyndighetens åtgärder sammanfattats i en lättläst text på https://malmo.se/lattlast.
Den lättlästa texten är ett kommunikativt stöd för personer med särskilda behov samt personal, anhöriga, gode män och föreningar.

Lägesbild på serveringsställen i Malmö

Den 23 december 2021 återinfördes restriktioner för restauranger, caféer och liknande verksamheter. Miljöförvaltningen arbetar för att säkerställa att smittspridningen av covid-19 begränsas i dessa miljöer och gör oanmälda kontroller för att säkra att reglerna följs. Utöver detta, följer vi upp tips från allmänheten om man upplever att det är trångt på ett serveringsställe. Anmälan kan göra här: Anmälan om trängsel på serveringsställen - Malmö stad (malmo.se)

Hittills har vi inte kunnat konstaterat några större brister under våra kontroller och vi har heller inte fått in så mycket inkomna tips eller klagomål från allmänheten. Därför är vår bild att det fungerar bra i dagsläget.

Sjukfrånvaron Malmö stad

Staden vidtar kontinuerligt åtgärder för att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper samt motverka spridningen av covid-19. Staden arbetar aktivt med att anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. En viktig del är att säkerställa en god bemanning och personalplanering.

Läs mer om de nationella allmänna råden:
1177 Vårdguiden

sv
sv