$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 6

Den 9 februari upphör flera restriktioner i samhället och våra kulturverksamheter övergår successivt till ordinarie verksamhet när restriktionerna tas bort. Smittspridningen av omikron är dock fortfarande hög i samhället. Många brukare inom äldreomsorgen är smittade och mycket insatser och skyddsåtgärder kvarstår för att skydda riskgrupper. Även i skolorna är frånvaron högre än normalt och flera smittförebyggande åtgärder kvarstår för att minska smittspridningen bland elever och personal.

Folkhälsomyndigheten släpper flera restriktioner

Den 9 februari släpper Folkhälsomyndigheten flera restriktioner med anledning av den höga vaccinationstäckningen. Det innebär bland annat att deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster upphör.

Några av de få rekommendationer som kvarstår är att stanna hemma och undvika nära kontakter med andra om du är sjuk och har symtom på covid-19. Vuxna personer som inte har vaccinerat sig ska fortsätta att vara försiktiga och undvika trängsel och stora folksamlingar.

Kultur- och fritidsverksamheter återgår successivt till ordinarie verksamhet

Äntligen kan vi successivt öppna upp till ordinarie kultur- och fritidsverksamhet när de flesta restriktioner upphör. Det innebär bland annat att:

  • Förbokning av biljetter på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum upphör.
  • Stadsbiblioteket återgår till ordinarie öppettider från och med den 12 februari, och då kommer även begränsningar i besöksantal att tas bort.
  • Områdesbiblioteken återgår till ordinarie öppettider från och med den 19 februari.
  • Förseningsavgifter på lånade exemplar kommer att införas den 19 februari.
  • El Sistema-verksamheten på Malmö Kulturskola återgår till ordinarie schema från och med den 14 februari.
  • På Hylliebadet och Oxievångsbadet kommer förbokning att krävas under vissa tider till och med vecka 8.
  • De kvadratmeterbegränsningar och maxantal som gällt i kultur- och fritidsverksamheternas anläggningar kommer också att tas bort den 9 februari.

Här finns samlad information om vad som gäller i respektive kultur- och fritidsverksamheter: Kultur- och fritidsverksamheter

Smittförebyggande insatser inom vård och omsorg kvarstår

Av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är just nu ett nittiotal smittade med covid-19, vilket är en blygsam minskning från förra veckan. Sjukfrånvaron inom förvaltningen skiljer sig något åt mellan olika verksamheter, men generellt sett ligger sjukfrånvaron bland personal fortsatt på en normal nivå för årstiden.

Malmö stads ledningsgrupper inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen har fortsatt höjd beredskap och följer smittläget extra noga för att snabbt kunna anpassa sina insatser och skyddsåtgärder vid behov.

Status på skolorna

Det syns en nedgång i frånvaron på Malmö stads grund- och gymnasieskolor den senaste tiden. Däremot ser situationen fortfarande olika ut på olika skolor, men överlag ser det bättre ut.

Även fortsättningsvis görs insatser för att minska risken för smittspridning på skolorna. Det handlar bland annat om goda städrutiner och att det finns bra möjligheter till handtvätt. Dessutom arbetar skolorna fortsatt för att större samlingar av personer undviks och i grundskolan blandas fortfarande inte elevgrupper som normalt inte träffas.

Förskolorna har generellt sett ett något förbättrat läge, samtidigt som flera förskolor fortfarande kämpar. Som tidigare, kan förändringar ske snabbt och åtgärderna kan variera beroende på antal barn och bemanning på förskolorna.

Öppna förskolan öppnar igen

De öppna förskolor som har haft pausad verksamhet öppnar igen den 10 februari om inte förutsättningarna förändras väsentligt.

Trängselkontroll upphör på serveringsställen

I samband med att restriktionerna för restauranger och caféer också tas bort, upphör den trängselkontroll som miljöförvaltningen har ansvarat för. Sedan kontrollen återinfördes i december har vi kunnat konstatera att reglerna efterlevts i stor utsträckning och vi har inte behövt vidta några fler åtgärder. Vi är nöjda med det ansvar som branschen har tagit.

Region Skånes vaccinationsbuss

För dig som ännu inte tagit dos ett, två eller tre kan komma på drop-in-vaccination på flertal ställen i Skåne i februari.
På Region Skåne finns mer information:
Här kan du vaccinera dig perioden 7 – 13 februari - Region Skåne (skane.se)

Sjukfrånvaron Malmö stad

Grafen visar sjukfrånvaroutvecklingen per vecka inom Malmö stad. De senaste fyra veckorna under 2022 har det skett en kraftig ökning av sjukfrånvaron i Malmö stad men trenden har nu vänt och sjukfrånvaron minskade under vecka 5.

Staden vidtar kontinuerligt åtgärder för att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper samt motverka spridningen av covid-19. Staden arbetar aktivt med att anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. En viktig del är att säkerställa en god bemanning och personalplanering.

Läs mer om de nationella allmänna råden:
1177 Vårdguiden

sv
sv