$left
$middle

Ritning av nya Rosengårdsbiblioteket. Foto: Panorama Arkitekter

Nya Rosengårdsbiblioteket – försening och utställning

Bygget av nya Rosengårdsbiblioteket har blivit något försenat. Men den nyfikne kan redan nu ta del av en utställning med ritningar och en modell av hur biblioteket kommer att se ut. Preliminärt öppnar det nya biblioteket i början av 2023.

Försenat cirka fyra månader

Bygget har blivit försenat på grund av att man i somras upptäckte föroreningar i marken. Dessa kunde härledas till att det tidigare har gått en bilväg där biblioteket byggs. Föroreningarna bestod av asfalt, bensin och diesel. Nu är marken sanerad och bygget är åter i gång. Men det innebär att bygget har blivit försenat med cirka fyra månader och det nya biblioteket öppnar preliminärt i början av 2023.

– Det är såklart tråkigt, men nu är vi igång igen och ser fram emot ett intensivt byggår, säger Mette Agborg, projektledare för nya Rosengårdsbiblioteket.

Byggfirman Otto Magnusson beräknar vara klara med byggnationen i mitten av november 2022. Därefter kommer Biblioteken i Malmö att ta vid för att inreda och färdigställa de sista bitarna.

Utställning med bild av nya biblioteket

På det tillfälliga biblioteket Expo 2021, som ligger i Rosengård Centrum, kan besökare redan nu få en inblick i hur det nya biblioteket kommer att se ut. Här hänger en mindre utställning med detaljerade ritningar av de tre våningsplanen och vad som kommer att finnas där. Även en modell i skala 1:100 finns för de nyfikna att titta närmare på.

Det mesta i bygget och utformningen av det nya biblioteket är såklart redan planerat. Det arbetet har i stor utsträckning formats utifrån dialog med både besökare och medarbetare. Men det finns fortfarande möjlighet för besökare att ge förslag och påverka. I samband med utställningen kan man lämna in sina förslag, idéer och frågor via formulär. Formulären ligger i anslutning till utställningen.

Fakta nya Rosengårdsbiblioteket

Under 2019 kom ett politiskt beslut om att det nuvarande biblioteket på Rosengård ska byggas om helt. Anledningen var att lokalerna var slitna och att utrymmet inte räcker till för antalet besökare. Rosengårdsbiblioteket är det mest besökta biblioteket i Malmö efter Stadsbiblioteket, med cirka 200 000 besökare per år innan pandemin.

Det nya biblioteket kommer att vara 2,5 våning med takterrass. Ytan går från tidigare 1 000 kvadratmeter till 2 000. En våning tillägnas barn och unga, medan en våning är inriktad på vuxna. Tredje våningsplanet kommer att bestå av flexibla rum, lätta att anpassa för exempelvis språkcaféer och andra aktiviteter. På takterrassen kommer biblioteket kunna ha verksamhet i utemiljö.

sv
sv