$left
$middle

Foto: Adam Hallberg

De vann nyinstiftade priset Årets Miljöinsats

Under den årliga Miljölägesdagen presenterades vinnarna av Årets Miljöinsats. Priset delades i år av Parkering Malmö och serviceförvaltningen.

Årets Miljölägesdag, som arrangeras av miljöförvaltningen, hölls under eftermiddagen den 16 februari inför en digital publik. Under konferensen presenterades det nya priset Årets Miljöinsats, där arbete som bidrar till ett hållbart Malmö hyllas. Priset delas ut inom stadens förvaltningar och bolag.

För sina bidrag till att fortsatt hålla Malmö i hållbarhetstoppen delar i år serviceförvaltningen och Parkering Malmö på priset, genom sina respektive insatser för att möjliggöra demonterbarhet vid byggnation och renovering.

Serviceförvaltningen har sedan 2021 krav på demonterbarhet med i stadsfastigheters projekteringsanvisningar, för att möjliggöra materialåtervinning och återbruk.

Även i Parkering Malmös miljöanvisningar återfinns krav på demonterbarhet, och utöver detta så har de ambitionen att planera sina parkeringshus på ett sätt som möjliggör demonterbarhet eller att kunna bygga om till annan användning, vilket just nu visas i parkeringshuset i Sege Park -sydsveriges första och Sveriges största parkeringshus i trä.

På plats för att ta emot priset för Parkering Malmös del fanns Pehr Andersson, tillförordnad VD på Parkering Malmö.

"Vi är väldigt glada över detta, jag och mina kollegor på Parkering Malmö", sade Pehr Andersson. Serviceförvaltningen deltog på distans och Louise Strand, direktör på serviceförvaltningen, lät hälsa att "Jag är jättestolt över serviceförvaltningens arbete i den här riktiningen. För att få till det här arbetet på bred front så behöver vi kroka arm och arbeta tillsammans och därför är det kul att den här frågan lyfts".

Miljölägesdagen är en årlig konferens som arrangeras av miljöförvaltningen. Utöver prisutdelningen innehöll dagen en presentation av stadens klimatarbete samt en dragning av Johan Kuylenstierna, ordförande i klimatpolitiska rådet.


sv
sv