$left
$middle

Så här kommer Fyrtornet se ut. Foto: Granitor

Nya mötesplatser i Hyllie när kulturförvaltningen tar plats på Embassy of Sharing

När ett helt nytt kvarter nu byggs upp ett stenkast från Hyllie station satsar kulturförvaltningen på både bibliotek, ett center för yttrandefrihet och en mötesplats för unga.

I den snabbt växande stadsdelen Hyllie ska Embassy of Sharing byggas – ett nytt kvarter med fokus på hållbarhet, delande och låg klimatpåverkan.

Det nya konceptet innebär samtidigt att kulturförvaltningen kan satsa på nya, spännande mötesplatser till Malmöborna.

– Det saknas idag kulturella mötesplatser i Hyllie. Det behovet möter kulturförvaltningen genom att vara en del av Embassy of Sharing, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad.

Första etappen klar 2024

Embassy of Sharing ska byggas rakt över gatan från Hyllie station i olika etapper under en tioårsperiod. Konceptet ska genomsyras av FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030. I sju byggnader kommer närmare 300 bostäder, kontor, hotell, butiker, restauranger och mötesplatser ta plats – med låg klimatpåverkan och hållbarhet i fokus.

Först på plats i kvarteret blir byggnaden Fyrtornet som ska stå klar 2024. Där etablerar kulturförvaltningen ett bibliotek, center för yttrandefrihet och en mötesplats för unga. Inledningsvis kommer kulturförvaltningens tre verksamheter samsas om ytorna och utforska hur man ska utnyttja utrymmet på bästa sätt.

– Vi arbetar kontinuerligt med att delta i stadsutvecklingen genom att etablera kulturverksamheter i hela Malmö och ge en jämlik tillgång till kultur och skapande delaktighet till alla Malmöbor, säger Pernilla Conde Hellman.

Närhet viktig för biblioteksbesökaren

Idag är det långt till närmaste bibliotek för Hyllieborna och statistik visar att användandet av bibliotek minskar drastiskt när avståndet är längre än 1,5 kilometer.

– Därför är det viktigt att Hyllie får ett lokalt bibliotek med läsfrämjande verksamhet och förmedling av medier. Och i ett kvarter med fokus på delande har ett bibliotek en självklar plats, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö.

Som namnet antyder, kommer Embassy of Sharing ha delande som genomgripande tematik. Här kommer samarbete, kunskapsutbyte och innovation att byggas in i stadsmiljön för att tillsammans med de boende skapa ett mera inkluderande samhälle och en hållbar stadsutveckling.

– Platsen känns helt rätt för ett bibliotek då delningsekonomi ska genomsyra hela Embassy of Sharing. Dessutom kommer vi kunna skapa lokaler tillsammans med Malmö stad som kan användas på olika sätt över tid, flexibiliteten skapar en långsiktig hållbarhet, säger Maria Ekström, affärschef på Granitor Properties.

Biblioteken i Malmö har vana av att ta fram koncept i dialog med invånarna. Det är något man tar med sig när det nya biblioteket ska etableras. Bland annat erfarenheter från skapandet av barnavdelningen Kanini, ungdomsavdelningen Krut och av arbetet med nya Rosengårdsbiblioteket – i samtliga har målgruppen varit delaktig i innehåll och utformning. Katarina Forsström, projektkoordinator för Hylliebiblioteket, kommer med erfarenheter från Rosengårdsbiblioteket. Hon är dessutom enhetschef för Biblioteken i Väster – där Hylliebiblioteket ska ingå.

Center för yttrandefrihet

Det är Dawit Isaak-biblioteket som står bakom det nya centret för yttrandefrihet. Biblioteket har sedan det öppnande hösten 2020 blivit internationellt uppmärksammat som världens enda bibliotek med litteratur som blivit förbjuden eller censurerad. I Embassy of Sharing kommer biblioteket bredda sin verksamhet.

Förutom böcker kommer besökare även kunna ta del av annan förbjuden kultur i det nya centret såsom journalistik, film och musik.

– Yttrandefrihet och censur är en ständigt aktuell och omdebatterad fråga. På Dawit Isaak-biblioteket får du hjälp med att bilda dig din egen uppfattning. Med det nya centret kommer vi att kunna utveckla vårt arbete med yttrandefrihetsfrågor och förbjuden kultur, säger Emelie Wieslander, enhetschef för Dawit Isaak-biblioteket.

Mötesplats för unga

Avgörande i arbetet med den nya mötesplatsen för unga blir de erfarenheter och kompetenser som finns inom Kulturhus och mötesplatser.

– En mötesplats för unga i Hyllie är avgörande för att få lokalområdet att utvecklas genom delaktighetsarbete, det är jag övertygad om. Med våra erfarenheter, metoder som coachning och kontaktnät ser vi mycket fram emot att bli en del av den delandekultur som nu ska växa fram i Embassy of Sharing, säger Sami El Habti, enhetschef på Arrangemang- och mötesplatser.

Under första kvartalet 2024 kommer första etappen med byggnaden Fyrtornet stå klar. Där ska biblioteket, Center för yttrandefrihet och mötesplatsen för unga ligga. Byggnaden Drivbänken invigs under första kvartalet 2025, där kommer konceptet med kulturförvaltningens verksamheter utvecklas.


sv
sv