$left
$middle

Många frågor om socialtjänstens arbete och LVU – här kan du läsa mer

Just nu är det många som har frågor om hur socialtjänsten arbetar och hur lagen om vård av unga (LVU) fungerar. Socialstyrelsen har sammanställt information och samlade länkar till material som rör socialtjänstens område, både på svenska och flera andra språk. Det finns även svar på frågor om LVU, lagen om vård av unga, på svenska och på andra språk.

Majoriteten av de insatser som socialtjänsten gör är frivilliga. Lagen om vård av unga är ett komplement till socialtjänstlagen när frivilliga insatser inte är möjliga.

Läs mer här:

sv
sv