$left
$middle

Poppeludden i Pildamms-parken är ombyggd

Passa på att besök den ombyggda Poppeludden i Pildammsparken nu när våren kommer. Pricken över i, ett konstverk i centrum av platsen, beräknas vara på plats nästa sommar.

När våren kommer blir Poppeludden en lugn, grön och kanske romantisk plats, med utsikt över dammen. Pelarpopplarna som fanns här har ersatts med nya pelarpopplar då de gamla var i dåligt skick.

Poppeludden har också fått ny markbeläggning, fler gångstråk, sittplatser och trädäck ut mot Pildammen. Runt den centrala delen har nya häckar planterats. Om någon vecka kan man se de blommande krokus titta fram i gräsmattorna och längre fram blommar slänterna av ängsblommor.

Nu saknas bara ett konstverk i hjärtat av platsen. Konstverket beräknas vara på plats sommaren 2023. Vad det blir för konstverk är i nuläget inte bestämt men det kommer att gå under temat Kärlek som positiv känsla och kraft. Konstverket kommer att finansieras av Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

sv
sv