$left
$middle

Malmöskolor blir del av europiskt projekt för hållbar och hälsosam skolmat

Genom det EU-finansierade projektet SchoolFood4Change kan totalt 3000 europeiska skolor skapa hållbar och hälsosam skolmat i samarbete med WWF. Målet är att engagera 600 000 barn och ungdomar i tolv europeiska länder, som sedan ska sprida budskapet vidare. Malmö stad får en viktig roll i detta.

Syftet med SchoolFood4Change är att skapa engagemang för hållbar och hälsosam mat. Alla, från elever, vårdnadshavare och lärare, bönder, kockar och måltidspersonal till experter i hållbara matupphandling, föreningsliv och lokala företag ska vara med.

SchoolFood4Change samordnas av den internationella organisationen ICLEI – Local Governments for Sustainability. Projektet startade i januari 2022 och ska pågå i fyra år. Tanken är att resultaten ska kunna kopieras i andra städer och institutioner inom och utanför EU.

Under våren kommer ca 3 - 5 grundskolor i Malmö stad erbjudas att vara med i projektet. Målet för projektet är att komma upp i ett 15-tal skolor i Malmö till 2025. Projektledare Carlos Rojas Carvajal från miljöförvaltningen uppmuntrar intresserade skolor i Malmö att kontakta honom för mer information.

- Vi har länge jobbat för hållbarhet och förra året fick vi Klimatekopriset för vårt arbete med ekologisk mat. Projektet SchoolFood4Change blir en viktig del i vårt långsiktiga arbete med hållbara skolmåltider, barnvänlig matkultur- och miljö samt en god samverkan mellan elever, pedagoger och skolledning, säger Maria Johansson tillförordnade avdelningschef på skolrestauranger i Malmö stad.

Fokus på upphandling, menyplanering och WSFA

Projektet SchoolFood4Change fokuserar på tre delar:

  • Nyskapande sätt att få till upphandling av hållbara livsmedel
  • Innovativ matlagning och menyer för planeten och hälsan
  • Metoden Whole School Food Approach (WSFA) - hur man på ett holistiskt sätt jobbar med mat, hälsa och hållbarhet i skolan.

Livsmedelsupphandling är ett viktigt verktyg som kan användas för att se till att alla får tillgång till hållbar och hälsosam mat, oavsett bakgrund.

- Över 10 000 skolkökskockar och annan personal runt om i Europa kommer att utbildas i att laga hållbara skolluncher, vilket förstås kommer att gynna planeten, säger Ulrika Backlund, projektledare, WWF.

Eleverna kommer få ta del av matkunskap, odling, kunskap om och för hållbar utveckling och få vara med och påverka skolmaten. Det kommer också finnas möjligheter för ett visst utbyte mellan olika skolor som är med i projektet.

För mer information om projektet, läs här.

Kontaktinformation

Carlos Rojas Carvajal, projektledare för Malmö stad,

carlos.rojascarvajal@malmo.se, tel 0733-762635

Tina Bowley, koststrateg för Malmö stad,

tina.bowley@malmo.se , tel 073-258 65 29

Det här projektet finansieras av Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, under finansieringsavtal Nr 101036763.

sv
sv