$left
$middle

Malmö och omvärldsläget vecka 11

Så här arbetar Malmö stad med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Vi följer utvecklingen i Ukraina noga och för kontinuerlig dialog med relevanta myndigheter och andra aktörer. Ur Malmö stads perspektiv gäller vårt grundläggande ansvar att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig inom Europas gränser.

På sidan nedan har vi även samlat information och länkar om omvärldsläget, vart du kan vända dig för att kunna hjälpa till som frivillig och för att få stöd med att hantera stress och oro. Där kan du också läsa om Malmö stads övergripande ansvar i förhållande till andra myndigheter men även om beredskap och skyddsrum.
https://malmo.se/Ukraina

Förberedelser pågår

Migrationsverket har huvudansvaret för flyktingmottagandet i Sverige. Med anledning av att många människor är på flykt har Migrationsverket bett Sveriges kommuner om hjälp med att hitta boendelösningar. För närvarande arrangerar Malmö stad därför temporära sovplatser i gymnastiksalar.

Malmö stad har inventerat fler möjliga temporära lokaler som snabbt kan öppnas – samtliga är idrottshallar som har många toaletter och duschar. Malmö stad arbetar också med att ta fram olika scenarier för hur till exempel skolplaceringarna ska göras beroende på hur många barn som anländer.

Har du som privatperson en bostad att erbjuda till flyktingar?

Malmö stad kan tyvärr inte vara behjälplig i att koordinera eller samordna frivilliga som till exempel har lediga rum eller tomma sommarstugor. Vi hänvisar i stället till hjälporganisationer och andra civilsamhällesaktörer. De flesta beskriver sina behov av frivilligt engagemang på sina egna webbplatser och i sociala kanaler.

Fastighetsägare

Är man fastighetsägare söker Migrationsverket bostadsplatser just nu på sin hemsida. https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Fastighetsagare-och-uthyrare.html

Ensamkommande barn

Sveriges kommuner har ansvaret för ensamkommande barn. Det har kommit barn utan sina föräldrar, men det behöver inte betyda att barnen kommer ensamma, oftast kommer de i sällskap med en släkting. En del barn är på väg till släkt i Sverige för att bo med dem. Om barn kommer helt utan vuxna och utan känd släkt eller familj i Sverige så finns möjlighet att bo på HVB, i en jourfamilj eller i ett familjehem.

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska registreras hos Migrationsverket. Det är därför viktigt att du som tagit emot ett sådant barn säkerställer att det är gjort. Det gäller oavsett om barnet kommit hit på egen hand eller i sällskap av en vuxen som inte är barnets vårdnadshavare. Även barn med föräldramedgivande ska registreras

Malmö stad har även tillgång till jourhem, familjehem och HVB-hem, beroende på barnets ålder. Är du intresserad av att bli jourhem? Anmäl dig gärna här https://malmo.se/Bo-och-leva/For-dig-som-vill-hjalpa-andra/Bli-familjehem-eller-jourhem.html

Förskola och skola

Det är Skolstart Malmö som tar emot nyanlända familjer som ska skriva in sina barn i grundskolan eller gymnasiet. Där blir alla nyanlända skolbarn registrerade och kartlagda. Kartläggningen består av att se över barnens tidigare erfarenheter, förmågor och kunskaper och resultatet överlämnas till mottagande skola. Skolplaceringsenheten fördelar platser på Malmös skolor. Just nu är endast ett fåtal ukrainska barn i grundskoleåldern inskrivna i Skolstart Malmö.

Förskoleförvaltningen i Malmö stad förbereder sig genom att titta på liknande situationer (flyktingsituationen 2015) och se över lokaler och verksamheter för att organisera sig på ett bra sätt. Bland annat undersöks vilken roll Öppna förskolan kan fylla i det tidiga skedet. I nästa steg kommer förvaltningen att arbeta för att alla barn som behöver och har rätt till förskola ska få det inom rimlig tid.

Biblioteken

Biblioteken i Malmö rustar sig för att vara tillgängliga för nyanlända som till exempel vill hålla sig informerade. De har skänkt ukrainska böcker till barn som anlänt från Ukraina till Skåne och kommer också finnas på plats vid Migrationsverket i Jägersro. Syftet är att berätta hur man kan använda biblioteken, bland annat genom datorer och fritt wifi, digitala nyhetstidningar från hela världen, och att alla kan använda biblioteken, även utan svenska id-handlingar.

sv
sv