$left
$middle

Fokus på krisstöd efter händelsen på Malmö Latinskola

Måndagen den 21 mars inträffade en allvarlig händelse på Malmö Latinskola där två av skolans lärare miste sina liv. Händelsen utreds av polisen. Skolan har under tisdagen varit stängd och all undervisning har ställts in. Även under onsdagen kommer skolan att vara stängd.

– Det här är en fruktansvärd och oerhört tragisk händelse. Det var med stor sorg vi tog emot beskedet att två av våra medarbetare har mist sina liv. Mina tankar går till familjerna, anhöriga, nära och kära och alla berörda kollegor och elever, säger Anneli Schwartz, förvaltningsdirektör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Massivt krisstöd aktiverat

Förvaltningens krisledning aktiverades kort inpå händelsen och har sammankallat resurser för att kunna ge bästa möjliga stöd till samtliga berörda elever och personal, samt till övriga malmöbor som är oroliga. Malmö stad har även en nära samverkan med polisen. Elever och personal har fått information om händelsen.

Under tisdagen har skolans personal och elever samlats i en annan lokal för att få krisstöd. Företagshälsovård och elevhälsoteam är aktiverade på samtliga skolor, liksom en rad krisstödsverksamheter från Malmö stad och frivilliga aktörer från civilsamhället.

– Det här är en angelägenhet för hela Malmö stad och vi ser stor uppslutning från hela staden och från civilsamhället. Det är vi mycket tacksamma för, säger Anneli Schwartz.

Skolan stängd på onsdag

Undervisningen vid Malmö Latinskola är inställd även under onsdagen (23/3) och skolan kommer att vara fortsatt stängd. Samtliga elever välkomnas till en annan lokal och de har fått information om tid och plats.

Även S:t Pauli kyrka har hållit öppet för allmänheten och fortsätter att vara öppen under tisdagskvällen samt under onsdagen (från och med klockan 8.00). Malmö stads krisstödjare finns på plats i S:t Pauli kyrka och alla som känner ett behov av stöd är välkomna.

– Vårt främsta fokus nu är att återskapa trygghet och lugn och att ge bästa möjliga stöd till alla berörda – såväl elever som personal på skolan och på andra skolor, säger Anneli Schwartz.

Fortsatt arbete med att återskapa lugn och trygghet

Trygghet och säkerhet är högsta prioritet i samtliga skolverksamheter och det finns beredskap och tydliga rutiner för hur liknande händelser ska hanteras. Utbildning och övning sker kontinuerligt i samtliga skolor.

– Vi är oerhört medvetna om att liknande händelser kan ske med tanke på händelser som inträffat i andra kommuner i närtid och vi har genomfört utbildningsinsatser och övningar. Utredningen får visa om vi behöver vidta ytterligare åtgärder för att trygga våra elevers och medarbetares trygghet och säkerhet. Ingen ska behöva vara rädd eller orolig över att komma till sin skola eller arbetsplats, säger Anneli Schwartz.

På tisdagseftermiddagen höll Malmö stad en tyst minut för att hedra de medarbetare som miste livet i den tragiska händelsen på Malmö Latinskola igår. De verksamheter som hade möjlighet deltog på sina arbetsplatser.

sv
sv