$left
$middle

Foto: Sven Sennevall

Vägen framåt på Malmö Latinskola

Sorgen och bedrövelsen är fortfarande stor efter måndagens tragiska händelse på Malmö Latinskola då två lärare miste sina liv. Under tisdag och onsdag har skolan varit stängd och all undervisning inställd. Under torsdagen påbörjas en stegvis återgång till skolan. Förstärkt elevhälsa och krisstöd fortsätter så länge behovet finns.

- Samtidigt som vi gör allt vi kan för att erbjuda bästa möjliga stöd till alla som behöver det så har vi planerat för hur alla elever och medarbetare ska återgå till sin fina skola och tillsammans fylla den med trygghet, liv och värme. Med gemensamma krafter kommer vi att ta oss igenom detta, säger Anneli Schwartz, förvaltningsdirektör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Successiv återgång under de närmsta dagarna

På torsdagen samlas skolans personal för att förbereda sig inför att eleverna kommer tillbaka. Senare under dagen välkomnas alla elever tillbaka och samlas klassvis tillsammans med lärararbetslag under ett par timmar. Ingen undervisning sker under torsdagen.

Även under fredagen träffas elever och personal i skolan och fortsätter arbeta tillsammans med trygghetsskapande åtgärder. Undervisning enligt schema sker endast i den omfattning det är möjligt.

Ordinarie verksamhet från måndag 28 mars

Från och med måndag 28 mars planerar Malmö Latinskola att gå tillbaka till ordinarie verksamhet enligt schema. Inför återgången till Malmö Latinskola har skolans elevhälsoteam förstärkts med ytterligare resurser samt krisstödjare som finns på plats för att stötta såväl personal som elever.

- Det förstärkta krisstödet kommer att finnas kvar så länge det finns ett behov. Att få möjlighet att bearbeta och samtala om det som hänt är avgörande för att kunna återgå till någon slags normalitet och återskapa den ljusa och livfulla skola som Malmö Latinskola var fram tills i måndags kväll, säger Anneli Schwartz.


sv
sv