$left
$middle

Maria Lindberg och sektionschef Viktoria Ehrs inspekterar en av Trevnadens uteplatser.

Trevnadens trädgård ska väckas ur sin törnrosasömn

I vår kommer trädgården på äldreboendet Trevnaden att genomgå en stor förvandling. Med hjälp av en naturpedagog kommer det att satsas helhjärtat på utomhusmiljön genom bland annat renoveringar, planteringar, bygge av ett utegym och till och med ett hönshus.

– Som en del i vår stjärnmärkning* har vi utevistelse som utvecklingsmål. Många av de som bor här är svårt sjuka, har mycket ångest och oro. De behöver vara ute och kunna röra på sig för att må bättre men de flesta orkar inte åka på längre utflykter. Vi har en stor trädgård men det har inte funnits så mycket att göra i den. Det är synd att den inte har kunnat användas mer. Men den kommer bli mycket mer levande nu, säger Viktoria Ehrs, en av sektionscheferna på Trevnaden.

Viktoria och Maria framför trädgården.

Viktoria Ehrs (t.v) och Maria Lindberg (t.h).

Delaktighet genom anpassning

Till hjälp har boendet anställt naturpedagogen Maria Lindberg. Hon har tidigare haft en projekttjänst på boendet som trädgårdskonsult, och hållit i aktiviteter för de äldre där de bland annat fixar i trädgården, gör små blomsterarrangemang och planterar om i krukor. Aktiviteterna anpassas för målgruppen, till exempel används lite lättare vattenkannor så att man kan vara delaktig trots att man kanske är svag i händerna.

– Samtidigt som man arbetar med händerna och håller i gång finmotoriken så får man den sociala kontakten och man glömmer sina krämpor. Vi jobbar med de sinnen vi har tillgång till. Det finns de som inte kan prata, men jag kan se hur det glimrar till i blicken och de lyser upp när jag kommer. Det gör att jag visslar glatt när jag cyklar hem, berättar Maria Lindberg.

Upprustning av det befintliga

Nu har Trevnaden anställt Maria på timtjänst på boendet med uppdrag att utveckla trädgårdsmiljön för att ytterligare öka utevistelsen för de äldre.

– Det är en svår nöt att knäcka. Att ta en vanlig promenad utomhus till exempel motiverar inte alla. Det estetiska värdet är också viktigt, men just nu är det lite törnrosasömn över trädgården. Men med enkla medel kan man göra stora förändringar.

Det som redan finns i trädgården kommer att ses över. Bänkar och bord kommer att slipas, grillar upprustas, odlingslådor och ljusslingor placeras ut, och för att knyta ihop intrycket kommer trädetaljer målas i en faluröds-liknande färg. I de befintliga rabatterna kommer det att planteras nya blommor och växter, som är noggrant utvalda för platsen de befinner sig på och som klarar svårare förhållanden.

En teckning av en grill.

Maria Lindberg har gjort en skiss av hur man kommer att uppdatera och dekorera grillarna.

Nya satsningar

Trädgården kommer dock även kompletteras med nya satsningar. Bygget av ett hönshus är en av de största förändringarna. I april levereras hönsen, som sedan kommer ströva fritt i trädgården. Boendet kommer även att införskaffa en finsk pargunga, det vill säga en gunga med plats för fyra personer, som är enkel att kliva på och av och där man kan sitta mittemot varandra och samtala. Boendet har även beställt redskap till ett mindre utegym: ett där man sitter ner och cyklar med armarna samt en gångträningstrappa.

Längs med boendets asfalterade promenadslinga kommer det att skapas stationer med tittskåp som har innehåll med koppling till Malmö. Dessa uppdateras efter säsong och är tänkta att väcka samtal och minnen.

– Det här är grupper av människor som inte hörs och syns så mycket, delaktigheten är viktig för dem. Det är inte så lätt för dem att komma ut och ta del av vad världen har att erbjuda, men då kan vi ta världen till dem istället, säger Maria Lindberg.

Mer information

Maria Lindberg är utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och arbetar med att optimera utemiljön på olika mötesplatser och äldreboenden. Hon har arbetat med trädgård och natur som tema tillsammans med ett studieförbund i sju år. Så kallade ”trädgårdsklubbar” startas fortfarande upp för boende i kommunal och privat regi. Nu arbetar hon med att skapa en mer användbar utemiljö på äldreboendena Trevnaden och Hyllie Park, med flera. Även trädgårdsträffar med fika erbjuds för de boende.
Kontaktuppgifter: tel 070-46 60 230 (dagtid), e-post: nhilindberg@live.se

* Trevnaden är ett stjärnmärkt äldreboende. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell för vård av personer med demenssjukdom som tagits fram av Svenskt demenscentrum. Utmärkelsen som ett boende får efter avklarad utbildning är en slags stämpel på att arbetet utförs enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Utbildningens fokus är att öka förståelsen för personer med demenssjukdom och ge fler verktyg för personcentrerad omsorg. Mer info på Stjärnmärkts hemsida.

sv
sv