$left
$middle

Grattis Nina Svensson - Årets skolledare!

Det är med stor stolthet grundskoleförvaltningen gratulerar Nina Svensson, rektor på Mellersta Förstadsskolan, som tilldelades Stora Skolledarpriset 2022.

Priset delades ut när Nordiska Skolledarkongressen inleddes i Göteborg den 22 mars och juryns motivering lyder:

"Nina är en ledare som inte drar sig för att anta svåra utmaningar. Hon har förmågan att, genom envist och tålmodigt arbete, få verksamheter att präglas av stabilitet, systematik och transparens. I en vardag som utmärks av stor mångfald lyckas hon sätta rutiner som skapar trygghet och ger de bästa förutsättningarna för lärande och trivsel.

Tillsammans med sin personal har hon skapat en stark förbättringskultur där såväl vetenskap och beprövad erfarenhet som nytänkande har sin givna plats. Framtiden kommer sannolikt med fortsatta utmaningar, men med det systematiska arbetssätt som Nina etablerat står hennes skola väl rustad även för dessa."

sv
sv