$left
$middle

Foto: Sven Sennevall

Känslosamt återseende när Malmö latinskola öppnade igen

På torsdagen öppnade Malmö latinskola för elever och personal. På eftermiddagen samlades de för att tillsammans påbörja resan mot en ny vardag på skolan. På plats fanns även polisen och omfattande krisstödsresurser från Malmö stad och civilsamhället. Stödet från dem har under veckan varit ovärderligt.

Under torsdagen började elever och personal återta sin skola efter måndagens tragiska händelse då två lärare miste sina liv. Agneta Fredin är enhetschef för den centrala elevhälsan på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Hon var på plats på skolan under hela torsdagen.

– Det blev ett fint och känslosamt återseende med mycket tårar och kramar. Många uttryckte att det var svårt att komma tillbaka, men samtidigt helt nödvändigt för att kunna gå vidare. Den enda vägen framåt är den som vi tillsammans skapar, säger Agneta Fredin.

Stor uppslutning från hela staden

Under veckan har grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställt upp med stora resurser i form av elevhälsopersonal, krisstöd och fältarbetare.

– Det är med stor ödmjukhet och stolthet jag sett och hört hur personal från de olika förvaltningarna tillsammans arbetat outtröttligt, sida vid sida, för att skapa de bästa förutsättningarna för elever och personal att återta sin skola. Jag vill rikta ett stort och väldigt varmt tack till alla som deltagit i arbetet, säger Anneli Schwartz.

Viktiga insatser från civilsamhället

Även polisen och flera aktörer inom civilsamhället har arbetat trygghetsskapande med elever, personal och allmänhet under veckan. Samarbetet och den stora uppslutningen har varit ovärderligt, menar Anneli Schwartz

– Under den här veckan har verkligen hela Malmö gått samman. Jag vill särskilt lyfta upp samarbetet med Malmöpolisen, Röda korset, Svenska kyrkan, Flamman och andra organisationer som på olika vis bidragit på ett helt fantastiskt sätt under denna tragiska vecka. Det är omöjligt att inte bli berörd av deras engagemang och arbete, säger Anneli Schwartz.

S:t Paulikyrkan håller öppet under helgen

Under fredagen träffas elever och personal åter på Malmö latinskola. Krisstöd och förstärkt elevhälsa finns på plats både under dagen och så länge behovet finns.

– Vägen tillbaka till en ny vardag ser olika ut för olika individer och för att trygga vägen framåt förstärker vi elevhälsoteamen även framöver, säger Anneli Schwartz.

– Det har varit en tung och sorglig vecka för alla berörda. Idag går mina tankar till våra kollegor vi mist, deras familjer och anhöriga, fortsätter Anneli Schwartz.

S:t Paulikyrkan håller öppet för allmänheten under helgen. Malmö stads krisstödsorganisation finns på plats men i mer begränsad omfattning än tidigare under veckan. Under helgen trappas det extrainsatta krisstödet successivt ned för att avslutas på söndag kväll.

Ordinarie stödverksamheter fortsätter som tidigare.
Behöver du stöd hittar du mer information på www.malmo.se/krisstod.

sv
sv