$left
$middle

Resultatet av residensprogram bjuder på ljud och visualiseringar

Nu presenteras resultatet av det residensprogram där konstnärer har mött forskare på ESS (European Spallation Source). I fokus för arbetet har varit att titta på hur ESS:s komplexa vetenskap kan kommuniceras med hjälp av konst och kultur. Sex konstnärer från olika delar av världen har deltagit, och resultatet visas den 5-10 april 2022 vid Inter Arts Center, Lunds universitet, på Bergsgatan 29 i Malmö.

Konstnärernas samlade tolkningar av forskningen på ESS är en spännande blandning av allt från ljudet inne i anläggningen till olika visuella gestaltningar och rörelsebaserade verk med dansinslag.

5–10 april 2022 ställs verken ut på Inter Arts Center och den 6 april arrangeras också ett seminarium där konstnärer och forskare möts för att samtala kring erfarenheterna av residensprogrammet.

Utställningen invigs på Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö, tisdagen den 5 april kl. 16-18, och visas sedan till och med 10 april (öppettider kl. 12-17). Läs mera här.

Om ESS
ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning som just nu byggs i Lund. Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. Läs mer på ESS hemsida (på engelska): www.ess.eu

Residensprogrammet har genomförts i samarbete mellan Malmö Museer, ESS och Inter Art Center vid Lunds universitet. Den är en del av samverkansprojektet Wisdome Innovation med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, ESS och Game Habitat Southern Sweden. Läs mer om satsningen här.

sv
sv