$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 31 mars direktsänds på malmo.se

Sammanträdet börjar klockan 13.00.

Bland punkterna på agendan

  • Kring finansiering och genomförande av stadionområdets norra del.
  • Om förekomsten av föroreningar av plast, mikroplasteroch läkemedelsrester i Malmös vatten.
  • Biblioteksplan 2022-2027
  • Medborgarbudget

Läs mer

sv
sv