$left
$middle

Hyllie ska växa med 500 nya arbetsplatser

Stadsdelen Hyllie fortsätter att växa och idag har Tekniska nämnden beslutat om ett köpeavtal med NCC. Här planeras för en kontorsbyggnad med 500 arbetsplatser i området Hyllieäng söder om badhuset.

När hela området är klart kommer det att finnas 350-400 nya bostäder, butikslokaler, vårdboende, mobilitetshus samt en förskola för 120 barn.

- Detta är vår tredje försäljning i området. Tidigare har vi tecknat avtal med JM och Trianon, berättar Emil Persson, projektledare för Hyllieäng på Malmö stad.

I Hyllieäng är det fokus på social hållbarhet. Det innebär att områdets byggaktörer har gjort en gemensam överenskommelse som bland annat innebär att bygga bostäder med attraktiv prissättning, ge nya arbetstillfällen och praktikplatser under byggtiden. Tillsammans ska byggaktörerna också skapa ett gemensamt växthus eller annan mötesplats i området.

- Vårt mål är att området ska bidra till att Hyllie knyts ännu närmare centrala Malmö och Hyllies närområden Holma/Kroksbäck i norr, säger Emil Persson.

Köpeavtalet ska nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

sv
sv