$left
$middle

Ny rapport om Malmö och Öresund - nutid och framtid

Tillväxtkommissionen har tagit emot professor Rikard Forslids rapport om Malmö och Öresund - nutid och framtid. I rapporten analyseras ett antal framtidsscenarier för Malmö och Öresund utifrån handeln över sundet och infrastrukturinvesteringar.

En av rapportens slutsatser är att Malmös tillväxt de senaste åren är god i ett nationellt perspektiv, trots problemen med integrationen på arbetsmarknaden.

Utifrån en så kallad "gravity-modell" har rapporten tittat på handeln mellan Malmö och ett antal länder. I modellen blir det tydligt att handeln med Köpenhamn inte är så stor som den kunde vara utifrån närheten mellan oss våra länder.

Vad gäller pendlingsmönster säger rapporten att för att en Öresundsmetro inte ska innebära att Malmö förlorar industri måste den kombineras med infrastrukturinvesteringar, som minskar pendlingstiden inom Malmö.

Dessutom är en av slutsatserna: Lägre kostnader för att exportera och importera varor mellan Malmö och Köpenhamn,
till exempel genom lägre broavgifter för transporter, ökar Malmös befolkning och gynnar industrin i Malmö.

Läs rapporten i sin helhet. Pdf, 2.1 MB.

sv
sv