$left
$middle

Så gick Söka skola 2022

Resultatet av det femte skolsöket i Malmö stad är nu klart och placeringsbeskeden kommer att publiceras i Mitt Skolvals e-tjänst under onsdagen. I år har deltagandet i Söka skola ökat, både för elever som ska börja förskoleklass och för elever som ska börja årskurs 7 och går på en skola där den årskursen inte erbjuds. Totalt har 6049 elever bjudits in att söka skola.

Cirka 92 procent av de blivande förskoleklasseleverna valde att söka skola. Av dessa fick cirka 96 procent någon av sina sökta skolor. Av de blivande årskurs 7-eleverna var det runt 96 procent som valde att söka skola. Av dessa fick cirka 96 procent plats på någon av sina sökta skolor.

– Det är glädjande att vi har fortsatt hög andel elever som får någon av sina önskade skolor samtidigt som vi i år har ökat deltagandet, framför allt bland elever som söker skola till årskurs 7. Det är ett kvitto på att vi har lyckats med vårt arbete att nå ut till fler vårdnadshavare med budskapet om vikten av att delta. I år har också tre friskolor samordnat sin antagning med grundskoleförvaltningens. Samverkan med de tre friskolorna har fungerat bra och förhoppningen är att fler av Malmös friskolor vill delta i nästa skolsök, säger Joel Valsten, enhetschef på skolplaceringsenheten.

Runt fyra procent av de sökande till förskoleklass och fyra procent av de sökande till årskurs 7 har inte fått plats på någon av sina önskade skolor. De som inte är nöjda med sin skolplacering har möjlighet att ansöka om skolbyte fram till den 20 april via e-tjänsten.

Ansöka om skolbyte

sv
sv