$left
$middle

Illustration av parkeringshuset i Sege Park som kommer att fungera som energihubb för det framtida energisystemet.

ACCESS - projektet som motverkar smutsiga och dyra effekttoppar

Malmö stad och Parkering Malmö är i full gång med pilotprojektet ACCESS. Det nya parkeringshuset i Sege Park ska fungera som en energihubb för framtida energisystem. Syftet är att skapa smarta lösningar för att jämna ut effekttoppar på det befintliga elnätet och därmed använda energin på ett klimatvänligt sätt, oavsett om det råder energibrist eller inte.

I Malmö råder det effektbrist vilken innebär att det finns perioder när det är högt tryck på elnätet, det vill säga när efterfrågan på el är hög men utbudet inte är lika högt. Detta sker ofta när det är kallt och vindstilla eftersom bland annat energitillförseln via vindkraftverken i Lillgrund då uteblir. För att kunna fortsätta leverera el till alla användare tvingas elbolagen att sätta i gång reservkraftverk alternativt importera el från andra länder, vilket i allmänhet innebär ett högre koldioxidavtryck och dyrare el. Det är alltså detta som blir konsekvensen av en effekttopp.

Styr elanvändning med batterilösning kopplat till solceller

Lösningen som testas inom projektet just nu handlar om att styra och lagra elen beroende på trycket på elnätet. När trycket på nätet är lågt och elen i allmänhet är billigare och ”grönare”, kan parkeringshusets batteri laddas från elnätet, men också från solcellerna som sitter på taket. När trycket däremot är högt och elen är dyr och ”smutsigare”, kan elen i stället tas från batteriet.

- För de som parkerar sin elbil i parkeringshuset kommer det inte att märkas någon skillnad, bilen kommer att laddas som vanligt oavsett trycket, men för elnätet i Malmö är det här toppen. Särskilt om vi får den här tekniska lösningen att fungera så bra att vi kan använda den i andra parkeringshus eller fastigheter, säger projektledare Hanna Axelsson på Miljöförvaltningen, Malmö stad.

Det här sättet att styra elanvändningen är inte beroende av själva laddinfrastrukturen, utan skulle i teorin även kunna användas i andra byggnader med plats för solceller och batterier. Om ett överskott skapas, det vill säga att det finns mer el i batteriet än vad bilarna behöver, skulle lösningen till och med kunna avlasta elnätet ännu mer.

- Vi jobbar just nu på att se hur avancerad styrning vi kan göra. Vi skulle gärna vilja få till prognosstyrning, det vill säga att vi kan anpassa styrningen beroende på hur vi vet att effektbelastningen kommer att se ut den närmaste framtiden. Men som i alla pilotprojekt så får vi se hur långt vi kan komma, avslutar Hanna Axelsson.

Foto på Hanna Axelsson

Hanna Axelsson, projektledare på miljöförvaltningen

sv
sv