$left
$middle

Mitt Garaget är en ny plats för unga på biblioteket Garaget på Sofielund.

Nya sätt att mötas på biblioteken i Malmö

Efter två år av pandemi är nu sittplatserna, språkcaféerna och arrangemangen tillbaka på biblioteken. Dessutom har biblioteken utvecklat flera nya platser och tjänster att använda.

Biblioteken har under pandemin haft möjlighet att utveckla flera nya platser och utrymmen med fokus på prioriterade målgrupper. Men också utifrån Malmöbors förslag på vad man vill göra på biblioteken.

Ny mötesplats för unga i Sofielund på Garaget

Mötesplatsen MittGaraget är ett rum där unga ska kunna träffas, plugga, spela spel och framför allt känna sig trygga. Behovet av en mötesplats upptäcktes i och med en kartläggning som gjordes tillsammans med unga i Sofielund. Utifrån insikterna utformades en workshop-serie som involverade fler unga, och fångade upp deras idéer kring hur den nya ytan skulle utformas. Workshopens idéer resulterade i ett rum där unga kan träffas för att vara sociala men också för att skapa eller fokusera.

– Det vi ser fram emot att jobba med nu är hur platsen ska användas och aktiveras, ett arbete som ska genomföras tillsammans med målgruppen. För det viktigaste är att den används och att unga som tidigare inte haft en bra plats att vara på känner att den här platsen är för dem, säger Malin Gillberg, sektionschef på Garaget.

Husiebiblioteket – nybyggt för meröppet

Under hösten 2021 renoverades Husiebiblioteket för att bli ett meröppet bibliotek. Meröppet innebär att besökare kan använda biblioteket utanför ordinarie öppettider. Renoveringen fokuserade på att förbättra lokalen utifrån ljudmiljö, säkerhet och navigering.

– Våra lokaler är inte stora men väl nyttjade, och efter renoveringen har det blivit ännu bättre. Det känns också oerhört roligt att vi nu efter pandemin kan erbjuda ännu mer biblioteksservice till alla i Husie i och med att vi är ett meröppet bibliotek, säger Christoffer Frostgård, sektionschef på Husiebiblioteket.

Sedan öppnandet i januari har biblioteket 192 registrerade användare av meröppet och i övrigt är biblioteket nästintill tillbaka till ett normalläge efter pandemin.

Förändringar på Stadsbiblioteket

På Stadsbiblioteket har flera förändringar och förbättringar genomförts under de senaste två åren – ombyggnationer och renovering, fler studieplatser och en nysatsning på Medialab.

Tre andra förändringar är en ny plats för 6–8-åringar på barnavdelningen Kanini, större fokus och ny plats för språk- och samhällsvägledande aktiviteter. Och en efterlängtad matplats för medhavd mat.

Ny plats för 6–8-åringar

I utrymmet på Kanini som heter Skuggan finns nu en helt egen plats för 6–8-åringar – en målgrupp som precis har börjat läsa lite själv och som börjar skaffa sig egna läserfarenheter. För att göra platsen tydlig har man byggt en vägg för att avskärma en del av ytan. Samtidigt har man köpt in fler spel och pussel efter önskemål från målgruppen.

Arrangemanget Barnens verkstad har också börjat med verkstad specifikt för 6–8-åringar där barnen själva får önska vad de vill göra, något som lett till att man genomfört en syverkstad. Arbetet mot 6–8-åringar och utvecklingen av platsen fortsätter tillsammans med målgruppen genom olika delaktighetsprojekt.

Eget rum för språk- och samhällsvägledande aktiviteter

Språk- och samhällsvägledande aktiviteter är några av Stadsbibliotekets mest populäraste aktiviteter, men dessa har tidigare inte haft en egen plats. I Slottet på våning två har nu ett stort rum gjorts om till att inhysa dessa aktiviteter samt alla språkmedier. Det är en plats som ska vara lätt att hitta till och navigera i. Man har också gjort om tidigare kontorsyta som nu i stället nyttjas av samarbetspartners och organisationer involverade i verksamheten.

Utvecklingen av platsen fortsätter genom delaktighetsprocesser med användare – platsen kommer att byggas om ytterligare för att ännu bättre stödja de aktiviteter som är där, med fler rum i rummet.

Äntligen matplats för medhavd mat

Något som engagerat många Malmöbor under åren är en matplats på Stadsbiblioteket. Det är förståeligt med tanke på alla studenter som vill ha en bra plats att äta sin medhavda lunch på. Och nu kan äntligen bibliotekets besökare använda matplatsen som ligger i entrén mot Regementsgatan.

sv
sv