$left
$middle

Markanvisning för Louisedals gård i Oxie

Malmö stad lanserar nu en ny markanvisning för Louisedals gård i södra Oxie. Här finns en möjlighet att utveckla både den befintliga gården och bygga nytt.

Området består av mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader samt en gammal vacker trädgård med många bevarade buskar och träd. Området ramas in av villor, hästhagar och lekplats, och fram till 2011 bedrevs 4H-verksamhet här. Sedan dess har byggnaderna stått tomma i väntan på nya möjligheter.

-Vår förhoppning är att Louisedals gård ska få nytt liv genom upprustning och omvårdnad av befintlig byggnader och med ny bebyggelse som passar i den gamla gårdsmiljön. Målet är att skapa en miljö med omsorgsfullt utvalda verksamheter och noggrant utformade bostäder, säger Julia Källquist, projektledare på Malmö stad.

Markanvisningen är öppen för alla byggaktörer som vill lämna in en projektidé för nybyggnation och upprustning av de befintliga gårdsbyggnaderna.

Sista dagen att lämna in intresseanmälan är 15 juli. Läs mer på: https://malmo.se/markanvisning

sv
sv