$left
$middle

Svenskfinsk flagga.

Välkommen till fokussamråd för äldreomsorg på finska

Malmö stad är del av finskt förvaltningsområde. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen bjuder därför in till fokussamråd med tema äldreomsorg på finska.

Samrådspunkter för dagen:

  • Information från samordnare för finskt förvaltningsområde
  • Återkoppling från särskilt boende
  • Återkoppling om kommunikation och förebyggande
  • Information och dialog om hemtjänst

Vi bjuder på lättare tilltugg och fika. Du som inte kan delta fysiskt eller dagtid kan i stället anmäla att du vill bli uppringd och få möjlighet att lämna dina synpunkter på så sätt.

Tid: Den 12 maj 2022, klockan 12.30–14.30.
Plats: Kirsebergssalen, Kronetorpsgatan 1.

Anmäl ditt deltagande och eventuell specialkost senast den 2 maj till Taina Cronhamn, på telefon 040-34 40 56 eller e-post: taina.cronhamn@malmo.se.

Muntlig presentation ges på svenska. Powerpoint-presentationen är på finska och svenska. Finskspråkig resurs finns vid behov av språkligt stöd. Minnesanteckningar kommer finnas på både svenska och finska.

sv
sv