$left
$middle

Road to Malmö om gröna hamnar av hopp

ICLEI World Congress 2021–2022 fortsätter på vägen mot kongressen The Malmö Summit som äger rum Malmö i maj – nu med det sista webbinariet i serien The Road to Malmö. Rubriken och temat är Gröna hamnar av hopp - så kan städer, migration och hållbarhet samarbeta.

Städer är centrala för kriser som vi står inför – klimatförändringar, bostadsförsörjning, migration med mera. Hållbarhetsfrågor och migration är sammankopplade på många sätt – från global förflyttning på grund av klimatpåverkan, till inkludering av människor i samhället. Lokala myndigheter kan spela en nyckelroll när det gäller att ta itu med utmaningarna och att se till att städer samarbetar med civilsamhället. Webbinariet handlar om hur städer kan bli hållbara, motståndskraftiga och inkluderande.

Medverkande:
Sedat Arif (S), kommunalråd, Malmö stad
Lena Wetterskog Sjögren, direktor, Skånes Stadsmission
Joana Balsemão, fullmäktigeledamot, Miljö- och medborgarskapsförvaltningen, Cascais stad, Portugal

Tid: Den 27 april kl 15.00-16.00. Webbinariet är gratis att delta i.

Föredraget är på engelska.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet den 27 april här: https://worldcongress.iclei.org/green-harbours-of-hope-how-cities-migration-and-sustainability-can-work-together/

Mer om ICLEI och världskongressen i Malmö den 11-13 maj: https.//malmo.se/hållbarhet

sv
sv