$left
$middle

Foto: Lars Bendroth

Ännu en gång får Malmö utmärkelsen Tree City of the World

Malmö blir för tredje året i rad utnämnt till en ”Tree City of the World”. Utmärkelsen delas ut av FAO – FNs fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske, samt av Arbor Day Foundation.
Utmärkelsen är ett resultat av ett mångårigt arbete med träd i Malmö stad och ges till städer som driver ett aktivt arbete för att värna och vårda sitt trädbestånd – men också för att göra plats för nya träd i den befintliga staden.

Träden i Malmö bidrar med stora ekosystemtjänster det vill säga är till stor nytta för oss som bor här. De ger oss och andra levande varelser en bättre miljö att leva i. De ger skugga som sänker temperaturer vid värmeböljor, de dämpar hårda vindar, de absorberar vatten vid kraftiga regn, de filtrerar stoft i luften och dämpar buller. Dessutom ger de boplats och föda till insekter och fåglar.

Några trädtips i Malmö under 2022

Trädfesten i Kungsparken är en helg i trädens tecken den 14-15 maj. Då kan du titta på SM i trädklättring, följa med på en guidad tur om träd eller göra friluftshantverk. Läs mer www.malmo.se/tradfesten

Den 12-14 september arrangerar ISA (International Society of Arboriculture) en internationella trädkonferens som i år hålls i Malmö. Den förväntas locka cirka 1000 trädintresserade deltagare till Malmö. Information om evenemangen finns på Svenska Trädföreningens hemsida www.tradforeningen.org.

 

sv
sv