$left
$middle

Borgmästare från hela världen till hållbarhetskongress i Malmö

Snart går ICLEI World Congress: The Malmö Summit av stapeln i Malmö där över hundra städer och regioner möts världen över för att utbyta erfarenheter med varandra och driva det lokala urbana hållbarhetsarbetet vidare. Vid sidan av det officiella programmet kan Malmöbor ta del av gratis studiebesök och invigningsfest på Botildenborgs trädgårdar.

Den 11–13 maj 2022 vänds världens blickar mot Malmö när hållbarhetskongressen ICLEI (Local Governments for Sustainability) World Congress 2021–2022, The Malmö Summit, samlar borgmästare, ledare och experter från städer och regioner i hela världen för att fortsätta driva det lokala urbana hållbarhetsarbetet. Kongressen kommer att äga rum i Malmö Live.

– Malmö är en stolt värdstad och har under hela resan fått möjlighet att visa upp stadens bredd av innovativa hållbarhetslösningar för en internationell publik och positionera sig som en stark lokal aktör på den globala arenan. Värdskapet bidrar också till att visa upp destinationen Malmö och stärka besöksnäringen, säger Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö stad.

Malmö är ett globalt föredöme

ICLEI är en internationell organisation som arbetar med städer och regioner för hållbar utveckling. Världen över ligger siffran på 2500 städer och regioner, i 125 länder. Malmö stad har varit medlem i ICLEI sedan 1996 och är ett globalt föredöme på vad städer gör just nu för att skapa en innovativ hållbar stadsutveckling.

– Malmö har kommit långt i sitt arbete, men vi måste växla upp ytterligare för att snabba på den hållbara urbana utvecklingen. Under kongressen kommer deltagarna att få möjlighet att utforska olika platser i Malmö som man kan lära sig av, bland annat Västra Hamnen som fått internationell uppmärksamhet för sina många smarta klimatlösningar, den hållbara mötesplatsen Botildenborg i Rosengård, textilsorteringen Siptex på VA Syd, men också Hyllie där vi tillsammans med näringslivet har utvecklat klimatkontraktet, säger Agneta Persson, projektledare Malmö stad.

Malmö Commitment undertecknas

Under kongressen anordnas föredrag, panelsamtal och workshops. Städer och regioner kommer också att underteckna en deklaration, Malmö Commitment, ett åtagande för att driva på och följa upp arbetet för hållbar utveckling med fokus på jämlikhet och inkludering.

Efter kongressen, den 14 maj, kan även Malmöbor delta i gratis studiebesök och invigningsfest i Botildenborgs Trädgårdar.

Om ICLEI World Congress 2021–2022

ICLEI World Congress 2021-2022 har arrangerats i flera delar under ett års tid. Den inleddes med en virtuell kick-off Virtual Launch och följdes sedan upp av webbinarserien Road to Malmö för att sedan kulminera i en fysisk konferens, The Malmö Summit, med mottot ” Sustainability. Together.”

Programinnehållet för The Malmö Summit består av mer än 30 programpunkter och delas in i tre områden, en klimatneutral framtid, resilienta och hälsosamma samhällen samt rättvisa och inkluderande samhällen.

Läs mer

sv
sv