$left
$middle

Foto: Colourbox

Så arbetar Malmö stad med tillsyn för enskild pedagogisk omsorg

Det har nyligen uppmärksammats två äldre fall där aktörer för enskild pedagogisk omsorg, enligt Skatteverkets granskning, använt bidragsmedel till privata inköp. Förskoleförvaltningen vill förtydliga att rätten till bidrag för dessa aktörer upphörde redan i juni 2020 och i januari 2021.

Förskoleförvaltningen i Malmö stad ansvarar för och driver verksamhet på närmare 200 kommunala förskolor. Skollagen tillåter även privata aktörer att starta och driva privata förskolor och det som benämns som enskild pedagogisk omsorg. Denna privata verksamhet har rätt till bidrag på samma villkor som de kommunala förskolorna och Malmö stad har tillsynsansvar. I dagsläget finns det fem aktörer i Malmö som får bidrag för enskild pedagogisk omsorg.

– Systemet bygger på tillit, som många andra värdfärdssystem i Sverige. I praktiken innebär det att de privata verksamhetsaktörerna har skyldighet att lämna in korrekta uppgifter till kommunen. Uppgifter om antal inskrivna barn ligger till grund för de bidrag som kommunen betalar ut, förklarar Lisa Lemmeke, enhetschef på förskoleförvaltningen i Malmö stad.

Förvaltningen arbetar ständigt med att förbättra tillsynsarbetet. 2018 upptäcktes brister ute i verksamheterna som gav anledning till en fördjupad översyn av enskild pedagogisk omsorg. I januari 2019 kom det första återkallandet som resultat av det fördjupade tillsynsarbetet.

I tillsynsansvaret ingår en omfattande etableringskontroll av nya aktörer, en kontroll som också upprepas varje gång en ny dagbarnvårdare anställs. De inskrivna barnens folkbokföringsadresser kontrolleras; samt att de inte redan har en plats på någon förskola i kommunen. Kommunens tjänstepersoner gör också återkommande besök för att fysiskt kontrollera verksamheterna på plats.

– Vi har uppdagat brister hos flera aktörer de senaste åren och har skärpt vårt tillsynsarbete. Under 2019–2021 återkallade vi bidrag för åtta aktörer inom enskild pedagogisk omsorg på grund av allvarliga brister. Vi har en etablerad kontakt med andra myndigheter och ser också över om vi ytterligare kan fördjupa tillsynsarbetet inom gränsen för den nuvarande lagstiftningen, säger Lisa Lemmeke.

Parallellt med det fördjupade tillsynsarbetet har Malmö stad de senaste åren återkommande uppvaktat regeringen. Syftet är att höja kvalitetskraven vad gäller enskild pedagogisk omsorg samt få till lagändringar som ger kommunerna större befogenheter att förhindra oseriösa aktörer att bedriva barnomsorg.

I januari 2023 träder en ny lag om ägar- och ledningsprövning i kraft för enskild pedagogisk omsorg. Samma lag har funnits sedan 2019 för fristående förskolor. Förenklat innebär lagen högre krav på huvudmannens kompetens, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att bedriva enskild pedagogisk omsorg.

Är du nyfiken på vårt arbete?
Kontakta gärna Kontaktcenter Malmö Stad
e-post: malmostad@malmo.se
tel: 040-34 10 00

sv
sv