$left
$middle

Ny befolkningsprognos för år 2022–2032

Malmö stad utvecklar varje år en befolkningsprognos för året samt de kommande 10 åren. Det är ett viktigt instrument för att följa befolkningsutvecklingen för Malmö stads verksamheter. Årets prognos sträcker sig från 2022 till 2032.

Karl McShane, strateg på stadskontorets enhet för statistik och analys fick några frågor kring vad årets befolkningsprognos visar på.

Hur förväntas Malmö befolkningsutveckling se ut framöver?

- 2022 års befolkningsprognos visar bland annat att antalet invånare i staden väntas öka med cirka 47 000 fram till slutet av år 2032 vilket innebär att vi förväntas vara ca 398 000 Malmöbor då.

Hur växer Malmö nu för tiden?

- Befolkningstillväxten i både Malmö var under förra året den lägsta sedan 2005, även om det bara är små skillnader jämfört med 2020. Detta beror främst en minskad invandring i spåren av de stängda gränserna under pandemin. Även i landet som helhet var tillväxten låg under 2021 jämfört med innan pandemin, men där kunde man ändå se en ökning jämfört med 2020.

Vilka åldersgrupper är det som förväntas växa mest?

- Prognosen visar att det finns stora skillnader i tillväxttakt mellan olika åldersgrupper. Snabbast förväntas gruppen unga i gymnasieåldern att växa, följt av gruppen 80 år eller äldre. Långsammast förväntas grupperna i förskoleåldern samt grundskoleåldern att växa, även om den senare växer relativt snabbt i början av prognosperioden.

Vad säger prognosen om hur bostadsmarknaden utvecklas i staden framöver?

- Befolkningstillväxten fram till 2027 förväntas, precis som de senaste åren, vara ojämnt fördelad över staden. Det vill säga att staden kommer växa i vissa områden och till och med krympa i andra. De tre utbyggnadsområdena Limhamns hamnområde, Hyllievång och Västra hamnen fortsätter att vara de områden som växer med flest invånare medan det i vissa delar av framförallt västra Malmö istället förväntas bli så att befolkningen kommer att minska lite.

Befolkningsprognos för Malmö 2022-2032

sv
sv