$left
$middle

Malmö och omvärldsläget vecka 19

Så här arbetar Malmö stad med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Evakueringsplatser tomma

Migrationsverket har huvudansvaret för flyktingmottagandet i Sverige. Malmö stad hjälper till med att hitta boendelösningar och tillhandahåller evakueringsplatser. För tillfället används inga av dessa.

Civilsamhället kraftsamlar

Civilsamhället har en viktig roll i flyktingmottagandet, deras insatser kompletterar det arbete som görs av myndigheter och kommuner. Representanter från en rad organisationer i civilsamhället och olika verksamheter i Malmö stad samlas regelbundet för att identifiera behov, gemensamma beröringspunkter, lyfta gemensamma utmaningar i arbetet och hitta samverkansformer.
I Malmö arbetar bland annat Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan med att ge barn och deras föräldrar en trygg och lugn miljö på Migrationsverkets boenden.
Skåne Stadsmission har upprättat en plats för lek, viss juridisk och social rådgivning och en plats för ukrainska medborgare att träffas. Organisationer som Refugees Welcome, Sweden Help och Care Bridge är engagerade i det direkta mottagandet av de som anländer till Malmö, bland annat med information och förnödenheter.

Fåtal barn till förskola och skola

Förra veckan skrevs ett fåtal barn från Ukraina in i Malmö stads skolor. Förskolorna har sedan februari fått ett tjugotal ansökningar.

Aktiviteter

Verksamheter så som Allaktivitetshuset, bibliotek, öppna förskolan och fritidsgårdar är öppna för alla oavsett om du är svensk medborgare eller inte. Fritidsgårdarna är öppna för alla från åk 6 upp till och med 18 år. På Allaktivitetshusen kan barn, ungdomar och vuxna skapa eller delta i aktiviteter. På den öppna förskolan är vuxna och barn 0-6 år välkomna tillsammans.

På biblioteken i Malmö finns tillgång till wifi, datorer, utskrifter, kurser/databaser för att lära sig svenska och språkkaféer.

Det finns också litteratur på ukrainska, både för barn och för vuxna.
Den nationella digitala tjänsten Världens bibliotek har öppnat en bokhylla med e-böcker på ukrainska. I dagsläget innehåller den sju boktitlar för barn, men kommer att utökas med fler titlar för både barn och för vuxna.
Ukrainsk bokhylla: https://varldensbibliotek.se/shelves/ukr/all

Generellt om Malmö stads arbete

Vi följer utvecklingen i Ukraina noga och för kontinuerlig dialog med relevanta myndigheter och andra aktörer. Ur Malmö stads perspektiv gäller vårt grundläggande ansvar att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig.

På sidan nedan har vi även samlat information och länkar om omvärldsläget, vart du kan vända dig för att kunna hjälpa till som frivillig och för att få stöd med att hantera stress och oro. Där kan du också läsa om Malmö stads övergripande ansvar i förhållande till andra myndigheter men även om beredskap och skyddsrum.
Läs mer på: https://malmo.se/Ukraina

sv
sv