$left
$middle

Insektshotell på Lindängen.

Kom och fira våra pollinatörer på Lindängen!

Den 20 maj, internationella bidagen, lyfter vi vikten av pollinerare i staden. Det gör vi med att anordna flera aktiviteter i Lindängen centrum. Evenemanget är öppet för alla och kostnadsfritt. Detta är en del av stadens arbete med att öka förståelsen för gröna inslag i staden och deras bidrag till en smartare och grönare stad.

Under dagen kommer det att finnas möjlighet för barn att göra fröbomber, plantera och ta hem en bivänlig blomma, hjälpa till att bygga insektshotell, få broschyrer med information om pollinerare, se hur det ser ut i en bikupa, få frö att ta hem med mera.

Representanter från ideella föreningen Växtvärket kommer vara med tillsammans med tjänstepersoner från miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen och representanter från Lindängens bibliotek.

Evenemanget anordnas som en del av projektet Clever Cities. Målet med projektet Clever Cities är att främja och möjliggöra användningen av naturbaserade lösningar i Malmös stadsplanering. På lång sikt ska projektet bidra till grönare städer som löser flera av de urbana utmaningarna samtidigt.

Genom projektet arbetar Malmö stad med att samla in och synliggöra behov och idéer på gröna lösningar som kan bidra till sociala förbättringar från boende och verksamheter i Lindängen. Några av idéerna ska sedan kopplas ihop med de som kan genomföra dem.

Datum: 20 maj
Tid: Klockan 15:00-18:00
Plats: Lindängen centrum

sv
sv