$left
$middle

Stort internationellt intresse för Malmös hållbarhetsarbete

Över 800 experter och företrädare för världens städer samlades under hållbarhetskongressen ICLEI World Congress. ”Kul att så många vill inspireras av Malmös arbete med hållbar stadsutveckling och lära av varandras erfarenheter”, säger Agneta Persson, projektledare, Malmö stad.

Senaste tiden har varit händelserik för Malmös arbete med hållbar stadsutveckling. Nyligen utsågs Malmö av EU-kommissionen till en av 100 europeiska städer som ingår i en satsning för att bli klimatneutrala till 2030. Under veckan pågick ICLEI World Congress i Malmö och under kongressen undertecknades en internationell överenskommelse, The Malmö Commitment, av flera städer. Dessutom utsågs Malmö till resilienshubb av FN-organet UNDRR.

– Vi har fått fantastisk respons från deltagarna som var imponerade över Malmös arbete. Kongressen har också hjälpt Malmö stad att accelerera sitt arbete med hållbar stadsutveckling och lära av andras erfarenheter. Det här kommer ge ringar på vattnet framöver, säger Agneta Persson.

Social rättvisa kärnan i Malmö Commitment

För att lyckas med en miljömässigt hållbar utveckling måste social rättvisa inkluderas i samhället man lever i. Därför lanserade Malmö stad och ICLEI tillsammans The Malmö Commitment. Det är ett åtagande som fokuserar på samtliga hållbarhetsdimensioner (det vill säga ekonomiskt, miljömässigt och socialt) och som kommer följas upp kommande år.

Under torsdagen signerades åtagandet av Malmö och ett par andra städer som vill gå i bräschen, däribland: Porto Alegre (Brasilien), Utrecht (Nederländerna), Santa Fe (Argentina), Yucatán (Mexiko), och Austin (USA). Andra städer runt om i världen väntas följa efter.

Konferensen värd, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), tror på städernas möjlighet att driva på i klimatomställningen och här undertecknar hon Malmö Commitment som förbinder städer att växla upp takten i klimatomställningen och hållbar utveckling.

Konferensen värd, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), tror på städernas möjlighet att driva på i klimatomställningen och här undertecknar hon Malmö Commitment som förbinder städer att växla upp takten i klimatomställningen och hållbar utveckling.

Studiebesöken inspirerade deltagarna

"Inspiring examples", "super insightful and inspiring", "awsome" är några kommentarer från deltagarna som under torsdagen fick chansen att ta del av Malmös arbete med hållbar stadsutveckling genom 13 olika studiebesök. Besökarna fick möjlighet att träffa engagerade och kunniga personer från Malmö och de uppskattade också stadsmiljön och atmosfären i Malmö.

Några av platserna har även evenemang för allmänheten lördagen den 14 maj, bland andra Sege Park, Botildenborg och Marint kunskapscenter.

FN utsåg Malmö till resilienshubb

Malmö stad utnämndes till resilienshubb under kongressen av FN:s sekretariat för katastrofriskreducering, UNDRR. Det är Malmö stads arbete med att motverka och förbereda för klimatförändringar som lett fram till utnämningen. Att vara resilienshubb innebär ökade möjligheter för samarbeten, framför allt kring resiliens, med andra städer.

Malmö är en av fem städer i Europa som utsetts till resilienshubb. De övriga är Barcelona, Milano, Manchester och Helsingborg.

Studenter observerade kongressen

Utöver detta, var studenter från Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet inbjudna till kongressen för att följa och komma med inspel under avslutningssessionen. De poängterade vikten av att städer involverar unga i arbetet med att driva på en hållbar utveckling och att detta görs från början. De varnade också för att bara prata och underströk vikten av konkret handling. Deras inspel tas upp i en rapport som ICLEI:s ordförande Frank Cownie lovade att publicera.

Varje år välkomnar Naturum Öresund över 6000 skolbarn från Malmö och den är även öppen för allmänheten. Här fick deltagarna lära sig mer om havet och hur viktigt det är för vårt välbefinnande.

Varje år välkomnar Naturum Öresund över 600 skolbarn från Malmö och den är även öppen för allmänheten. Här fick deltagarna lära sig mer om havet och hur viktigt det är för vårt välbefinnande.

Ekostaden Augustenborg, ett världsberömt ekokvarter. Deltagarna guidas genom området med dess dagvattenhantering, grön infrastruktur, återvinningssystem och ett besök i Botaniska takträdgården.

Ekostaden Augustenborg, ett världsberömt ekokvarter. Deltagarna guidas genom området med dess dagvattenhantering, grön infrastruktur, återvinningssystem och ett besök i Botaniska takträdgården.

På Sysav fick deltagarna en smygtitt på Siptex, världens första automatiserade anläggning för sortering av återvunna textilier.

På Sysav fick deltagarna en smygtitt på Siptex, världens första automatiserade anläggning för sortering av återvunna textilier.

sv
sv