$left
$middle

Foto: Apelöga

Malmö är utsedd till Sveriges miljöbästa kommun – igen

Malmö har nu för andra året i rad utsetts till Sveriges miljöbästa kommun, av tidningen Aktuell Hållbarhet.

"Det här är en utmärkelse till hela staden. I Malmö finns ett oerhört stort engagemang, mod och driv att testa nytt. Vi som stad gör tillsammans väldigt mycket som bidrar till ett mer hållbart Malmö. Det är helt avgörande för att vi ska lyckas", säger Malmö stads miljödirektör Rebecka Persson.

Miljöarbetet genomsyrar hela organisationen

Ett miljöprogram med ambitiösa mål som tydligt visar riktningen och som är integrerade i hela staden, är enligt Rebecka en framgångsfaktor i Malmös miljöarbete. Även att Agenda 2030 har arbetats in i stadens budget och styr- och ledningssystem, för att säkerställa att vi gör rätt saker.

"Vi har höga ambitioner och högt ställda mål i Malmö. Miljöarbetet genomsyrar hela organisationen och staden, det är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Det kan handla om allt från resepolicy och personalcyklar, till höga hållbarhetsambitioner i stadsbyggnadsprojekt", säger Rebecka Persson.

Att ställa om till ett mer hållbart Malmö kräver att hela staden jobbar på nya sätt för att hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar. Några goda exempel på just samverkan är att vi tillsammans med näringslivet och akademin genom testbäddar drivit fram innovativa lösningar som smarta energisystem, delningstjänster för medborgarna, men också nya vattenlösningar för att minska dricksvattenanvändningen.

En ökad takt i klimatarbetet

Under det senaste året har det gjorts flera insatser för att accelerera klimatomställningen i Malmö. Malmö var en av de första städerna i Sverige som skrev under Klimatkontrakt 2030, där Malmö vill gå före och visa vägen och tillsammans med andra arbeta för att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer.

När Malmö stad signerade Klimatkontrakt 2030 föddes idén till Klimatkontrakt Malmö, ett verktyg som skapar förutsättningar för det lokala samarbetet. Genom Klimatkontrakt Malmö kan näringslivet, föreningslivet och Malmöborna, utifrån sina unika bidrag, vara med i Malmös klimatomställning.

"Vi har börjat bygga viktiga partnerskap med näringslivet. Vi arbetar också med att involvera Malmöborna, vilket är helt nödvändigt för att vi ska lyckas ställa om. I dialog med Malmöborna utvecklar vi bland annat ett digitalt verktyg för att Malmöborna lättare ska kunna bidra till Malmös klimatomställning och för att vi ska få en djupare förståelse för Malmöbornas utmaningar och drivkrafter så att vi som stad ska kunna stötta i omställningen på ett relevant sätt", säger Rebecka Persson.

Ett exempel på involvering av Malmöborna är att Malmö stad har anställt personer att vara klimatambassadörer. Deras uppgift är att arbeta tillsammans med fastighetsägarna i Rosengård för att minska nedskräpningsproblematiken och samtidigt vara ambassadörer för klimatfrågan.

Kopplat till klimatutmaningarna har Malmö stad under det senaste året även arbetet med att stärka stadens resiliens på flera sätt, för att stå emot ett förändrat klimat. Bland annat har projektet Blue Green City Lab arbetat med att öka användandet av naturbaserade lösningar i staden, till exempel gröna väggar. Malmö utsågs alldeles nyligen till resilienshubb av FN, vilket innebär ökade möjligheter för samarbeten och kunskapsdelning inom området.

Att Malmö nu är en av 100 europeiska städer som valts ut av EU-kommissionen i en särskild satsning med målet att bli klimatneutrala till 2030 innebär enligt Rebecka också stora möjligheter för Malmö att öka takten i miljö- och klimatarbetet.

Miljöarbetet ska gynna hela Malmö

I Malmö är skillnaderna i hälsa och välfärd stora inom staden. Därför är Malmös ansats att insatser och förbättringar i miljön också ska ge positiva effekter på andra områden, såsom fler arbetstillfällen, bättre livsmiljö för barn och unga och ökad trygghet.

"Vi vet att vårt miljöarbete har en stor påverkan på den sociala hållbarheten, därför arbetar vi hårt för att ha en helhetssyn och koppla ihop miljöfrågorna med sociala aspekter. Det är en viktig nyckel för att vi ska lyckas bygga Malmö helt och skapa en stad med bättre livsvillkor för alla", säger Rebecka Persson.

Fakta om rankningen

Aktuell Hållbarhet har utsett Sveriges miljöbästa kommun sedan 2009. Malmö har hamnat på första plats totalt fem gånger: 2010, 2013, 2014, 2021 och 2022.

Bedömningen av miljöbästa kommun består av enkäter, faktiska resultat samt kommunernas utsläppsnivåer och förändringstakt av utsläpp av växthusgaser och koldioxid.

Malmö hamnade i topp med 42,13 poäng av 51 möjliga.

Här kan du läsa mer om rankningen: Sveriges Miljöbästa kommun 2022 - Aktuell hållbarhet kommunrankning (miljobarometern.se)

sv
sv