$left
$middle

Utmaningar och framgångar lyftes på konferens om äldreomsorgen

Utmaningarna för framtidens äldreomsorg är stora men i Malmö har kommunen kommit en bra bit på vägen för att lösa dem. Det var budskapet från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens direktör Gisela Öst till åhörarna på konferensen ”Att åldras i Malmö”, som hölls den 20 maj.

En stor utmaning är att lyckas rekrytera tillräckligt många medarbetare och att hitta dem som har rätt utbildning. Andra utmaningar är utbyggnaden av äldreboenden, omställningen till nära vård där mer av den avancerade vården sker i hemmet, samt införandet av digital teknik.
– Vi jobbar också mycket med att minska antalet medarbetare som Malmöbor med hemtjänst träffar för att öka igenkänningen och tryggheten. Där har vi lyckats ganska bra och ligger under rikssnittet men vi ska bli ännu bättre, sade Gisela Öst.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen planerar nu för fler äldre i Malmö med omvårdnadsbehov om några år. Utbudet av särskilda boenden förnyas och några gamla avvecklas. De tio öppna mötesplatserna för äldre utvecklas ur ett hälsoperspektiv för att förebygga ohälsa. Alla över 80 år erbjuds ett besök av förvaltningen för ett hälsofrämjande samtal.

Viktigt att lyssna

Att ständigt lyssna på och ta till sig synpunkter från Malmöbor med insatser inom hälsa, vård och omsorg är något förvaltningen har blivit bra på, framhöll Gisela Öst. Varje vecka kontaktar cheferna brukare eller deras anhöriga med frågor om hur de upplever vård, omsorg, service, måltider och bemötande.
– Vi har nu pratat med cirka 3000 personer och 90-95 procent av dem uttrycker att de är nöjda med den kvalitet vi ger, sade Gisela Öst.

Konferensen avslutades med en paneldebatt med politiker, och genomfördes på Malmö universitet som också var arrangör tillsammans med bland annat studieförbundet ABF, pensionärsorganisationerna PRO och SPF, Svenska Kyrkan och S-förening (S)entrum i Malmö.

sv
sv