$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj direktsänds på malmo.se.

Sammanträdet börjar klockan 09.00.

Bland punkterna på agendan

  • Utreda möjligheterna att ta fram förslag på hur trafikbeteendet i staden ska förbättras
  • Redovisning kring uppdrag om att utvärdera en ny energistrategi
  • Administrativ avgift vid borgerliga vigslar på Rådhuset

Läs mer

sv
sv