$left
$middle

Foto: Lena Bergendahl, David Skoog, Brian Kure. Verk av Rebecca Lindsmyr, Anna Andersson, Jamila Drott.

2022-års konststipendiater klara

Nu är det klart vilka konstnärer som får 2022-års konststipendier och bidrag. Totalt handlar det om 2 600 000 kronor som 20 konstnärer får dela på. Stipendierna räknas till några av landets största och riktar sig till konstnärer som är födda eller bosatta i Skåne.

– Det är med stor glädje som vi delar ut årets stipendier och bidrag. I år känns det extra viktigt efter en tid då kulturlivet och i synnerhet det fria kulturlivet och konstnärerna har fått kämpa hårt för att få det att gå runt efter pandemin. Jag hoppas att det här ska möjliggöra konstnärlig utveckling, fördjupning och innovation och stötta det konstnärliga arbetet, säger Kirse Junge-Stevnsborg, chef för Malmö Konstmuseum

I år blir det 20 skånska konstnärer som får dela på de 2,6 miljoner kronorna som delas ut ur tre konststipendiefonder. Det är Ellen Trotzigs fond, Emil Olssons minnesfond och Aase och Richard Björklunds fond som delas ut.

Totalt har 192 konstnärer sökt stipendier och 65 konstnärer bidrag. Stipendierna och bidragen delas ut i samband med en ceremoni på Malmö Konstmuseum den 21 juni.

– Äntligen kan vi fira med stipendiaterna och konstbidragsmottagarna fysiskt igen här på konstmuseet, säger Kirse Junge-Stevnsborg. Även anhöriga och press hälsas välkomna.

Bakom årets förslag på stipendiater står konstmuseets chef Kirse Junge-Stevnsborg och konstmuseets intendenter Marcus Pompeius och Anna Johansson.

Malmö Konstmuseums konststipendier och bidrag går i år till

Ellen Trotzigs fond, stipendiater

Aase & Richard Björklunds fond, stipendiater

Aase & Richard Björklunds fond, bidrag

Emil Olssons fond, bidrag

FAKTA OM KONSTSTIPENDIERNA
Ellen Trotzigs fond delas ut till skånska konstnärer med inriktning måleri. 2022 delas tre stipendier à 200 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Ellen Trotzig som testamenterade sin kvarlåtenskap till Malmö Konstmuseum. Stipendiefonden har delats ut årligen sen 1952.

Aase & Richard Björklunds Fond delar ut både stipendium och bidrag. Stipendierna går till yngre lovande skånska konstnärer. 2022 delas tre stipendier à 200 000 ut och sex bidrag à 100 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Richard Björklund.

Emil Olssons fond delar ut bidrag till skånska bildkonstnärer. 2022 delas åtta bidrag à 100 000 kronor ut. Bakom fonden står konstnären Emil Olsson.

sv
sv