$left
$middle

Visionsbild på Lundavägen.

Nu bygger vi Malmös första supercykelstråk

I slutet av augusti påbörjas ombyggnationen av Lundavägen. Lundavägen är första delen i stadens utbyggnad av så kallade supercykelstråk. Det blir bredare cykel- och gångbanor och bättre möjligheter för uteserveringar. Arbetet beräknas vara klart i december 2022.

Bredare cykel- och gångbanor

Cykel- och gångbanor kommer breddas . På den norra sidan blir det en ny busshållplats för avstigande passagerare från regionbussarna. Med bredare gångbanor kommer det även bli bättre möjligheter för uteserveringar.
Öster om järnvägen kommer Lundavägen också få en supercykelväg. Ombyggnationen av den östra delen av Lundavägen planeras starta under 2023.

Detta är ett supercykelstråk

Lundavägen blir första delen av ett supercykelstråk med hög kvalitet för cyklister med bättre framkomlighet, komfort, smidighet, service, trafiksäkerhet, trygghet och möjlighet att orientera sig. Supercykelstråken skapar även god tillgänglighet mellan Malmö och andra större städer.
Supercykelstråk 1 går mellan Segevång via centrum och ut till Limhamn. Hela stråk 1 planeras vara klart 2024. Det planeras för fler stråk där stadens ytterområden förbinds med centrala delar av staden smidiga och attraktiva pendlingsstråk.

Bild visar första supercykelstråket mellan Segevång och Limhamn.

Bild visar första supercykelstråket mellan Segevång och Limhamn. Klicka på bilden för att förstora den.

En del av något större

2050 beräknas vi vara 500 000 invånare i Malmö som ska leva, bo, verka och förflytta sig. De kommande femton åren satsar Malmö extra kraftfullt på att skapa en stad som ska hålla i många generationer framöver.
Vi vill ha fler som cyklar i Malmö och färre som väljer bilen. Därför vill vi göra det mer attraktivt att välja cykeln genom att bygga bättre, bredare och tryggare cykelvägar för alla som rör sig i staden. Dessa kallar vi supercykelvägar. Som en vanlig cykelväg – fast ännu bättre

Här kan man som intresserad följa projektet:

www.malmo.se/lundavagen

sv
sv