$left
$middle

Förskolebarn målar för att rädda haven från skräp

Förskolebarnens viktiga budskap: kasta inte skräp och fimpar på marken, de förstör havet

Ibland kan de yngsta göra den största skillnaden! 6-12 juni, firade förskolebarn i Malmö Havets Dag och målade budskapet ”Havet börjar här” kring dagvattenbrunnar.

Barn från tre förskolor har målat för att inte havet ska förstöras med skräp

Förskolorna Daggmasken, Färgklicken och Snäckans Montessori har målat för att uppmana till att inte kasta skräp på marken. Det kommer ut i havet och förstör det.

Skräp som slängs på marken och i våra dagvattenbrunnar spolas vid regn vidare i ledningsnätet. Med vattnet spolas inte bara fimpar och skräp ut utan också alla giftiga ämnen de innehåller. När det kommer mycket regn så hinner inte allt vatten renas utan hamnar förr eller senare i havet. Barnen visade med sina färgglada målningar, för alla förbipasserande, att havet börjar vid dagvattenbrunnarna. Malmö stad tackar alla fantastiska förskolebarn för hjälpen med detta viktiga uppdrag! Bläckfiskar, sjöstjärnor, tumlare, krabbor, fiskar och även fantasidjur vill absolut inte simma bland skräp.

sv
sv