$left
$middle

Fotograf: Ikram Abdulkadir - en av konstnärerna i utställningen Hela staden är ett monument. Bilden är beskuren.

Hela staden är ett monument - en utställning inom projektet Antirasistiskt Monument

Utställningen Hela staden är ett monument öppnar upp för tanken om att se hela staden som ett monument. Därmed blir staden och dess invånare de som bär och skapar dess minnen och historia. De tar också makten över berättelsen om staden. Utställningen ställer frågor om vilka minnen som blir gestaltade och vilka erfarenheter som blir bevarade? Vilka och vems ord bildar berättelsen om Malmö?

Utställningen invigs idag, fredag den 17 juni, klockan 17.00 på Vänskapstorget i Folkets park.

Hela staden är ett monument är en utställning med tillfälliga verk som kommer visas i omgångar runt om i Malmö. Konstnärerna Arkiv S, Hanni Kamaly, Salad Hilowle, Ikram Abdulkadir samt Felicia Mulinari, Athena Farrokhzad och Saga Gärde (Amfi) för en dialog med åskådaren genom utställningens olika delar där konsten blir en väg till kontakt med Malmös historia, samtid och framtid.

– Det känns väldigt fint att äntligen kunna presentera en utställning med de här fantastiska konstnärerna, som i månader har gjort research i och om Malmö, till sina verk. Utställningen är en del av tre i det viktiga minnesarbetet som är en central del i projektet Antirasistiskt Monument, ett arbete som är prioriterat för kulturförvaltningen, säger Jennie Järvå, enhetschef kulturstrategiska enheten, kulturförvaltningen i Malmö stad.

En av tre delar i projektet Antirasistiskt monument

Projektet Antirasistiskt Monument arbetar för att skapa en gemensam plats i staden som gestaltar erfarenheter av rasism och öppnar upp för en större diskussion om rasism i relation till minnespolitik, historiografi och konstnärlig gestaltning. Projektet utforskar hur Malmö stad kan belysa aktuella samhällsfrågor genom att arbeta med konst i det offentliga rummet. Det är ett nytt sätt för Malmö stad att arbeta med konstprojekt som är initierade av civilsamhället.

Projektet Antirasistiskt Monument uppstod 2019 tack vare de malmöbor som startade ett medborgarinitiativ genom ett medialt upprop i Sydsvenskan. Nu drivs projektet av kulturförvaltningen i Malmö stad i samarbete med initiativtagarna, genom föreningen Antirasistiskt monument.

Projektet Antirasistiskt Monument består av tre olika delar:

  • en serie publika samtal
  • en samling tillfälliga offentliga konstverk
  • ett permanent offentligt konstverk

Alla tre delar hör ihop och behöver varandra för att bilda ett Antirasistiskt monument.

Invigning – performance och konstnärssamtal

Under invigningen berättar konstnärerna om sina verk.

Amfi presenterar akt 1 ur sitt verk Glömskans arkiv (2022–2023).

Ikram Abdulkadirs verk Yaan Cuskanaa (2022) består av ett ljudverk och bilder i storformat och är placerat i Folkets park invid ingången från Friisgatan.

Hanni Kamaly affischerar på affischväggen längs med Norra Parkgatan som en del av sitt tredelade verk UPROOT/DISPLACE (2022).

Arkiv S berättar om kartläggningen som ligger till grund för verket På våra gator (2022). Ett verk som senare under sommaren kommer markera platserna av det våld som ägde rum runt om i Malmö mellan åren 2003 – 2010.

Salad Hilowle kommer ha sina performativa vandringar av verket Den vita staden och tornet som föll (2022) de två följande dagarna, den 18 och 19 juni, klockan 11.00 respektive 14.00 med utgångspunkt vid Margaretapaviljongen i Pildammsparken.

Frågor och budskap till framtiden

En röd tråd i konstnärernas arbete är utforskandet av hur rasistiska strukturer påverkar vilka erfarenheter och minnen som gemensamt skapar en stads berättelser. Gemensamt för verken är att de ställer frågor och säger något viktigt till framtiden. Verken möts genom konstnärernas olika praktiker och undersöker såväl maktstrukturer som omsorgs- och minnespraktiker i det offentliga rummet.

Samtliga verk är skapade specifikt för utställningen på uppdrag av kulturförvaltningen.

Läs mer om projektet och utställningen på malmo.se/malmokonst

sv
sv